XL ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH
6-11 września 2009, Kraków

Aktualności

W czasie trwania Zjazdu dostęp do Internetu ze stacjonarnych komputerów w "Sali Seminaryjnej" Auditorium Maksimum UJ dla Uczestników Zjazdu będzie możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 11:00 oraz od poniedziałku do środy po 18:30. Na tereniu Auditorium Maksimum UJ Internet jest również dostępny za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Organizowane przez Wydawnictwo ZamKor warsztaty e-learningu będą odbywały się w "Sali Seminaryjnej" Audytorium Maksimum UJ w godzinach od 12:00 do 13:30 w poniedziałek (E-1), wtorek (E-2) i środę (E-3).

Z ogromnym smutkiem informujemy, ze w dniu 4 września zmarł w Poznaniu nasz nieoceniony Kolega, postać niezwykle zasłużona dla polskiej fizyki, laureat tegorocznej Nagrody PTF im. K. Ernsta – Profesor Jan Stankowski.

Szanowni Państwo Wykładowcy i Przewodniczący Sesji,
w imieniu organizatorów Zjazdu, chciałbym Państwu przekazać kilka informacji technicznych dotyczących prezentacji referatów plenarych XL Zjazdu Fizyków Polskich.

Wszystkie sesje plenarne będą się odbywac w głównej Auli Audytorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33). Sala jest wyposażona w kompletny sprzęt audiowizualny pozwalający na prezentacje komputerowe. Centralny komputer obsługujacy zarówno wykóady plenarne, jak i popoóudniowe sesje specjalistyczne ma zainstalowany system Windows XP, pakiet Office 2007 oraz Open Office. Umożliwia to prezentacje w formatach Power Point, Impress (odpowiednik ppt w Open Office) oraz PDF.

Dla unikniecia przepinania/podłączania notebooków między wykładami, polecamy wszystkim wykładowcom zainstalowanie swojej prezentacji PRZED sesją na centralnym serwerze, w tzw. "slideroomie" a następnie sprawdzenie czy uruchamia sie ona bez trudności. W razie problemów, w slideroomie będą osoby, który pomogą usunąć problem. Slideroom zlokalizowany jest w "Pomieszczeniu komercyjnym" - Audytorium Maksimum UJ po lewej stronie głównego jego wejścia.

Polecamy wszystkim PT Wykładowcom stosującym Power Point zakotwiczenie czcionek (ang. embeded fonts) (Plik --> Zapisz jako -> Narzędzia w menu zapisywania --> Opcje zapisywania --> zaznaczyć "osadź czcionki True Type"). Zabezpieczy to prezentację przed zmianą lub deformacją użytych przez Państwa specjalnych znaków. Ponadto, radzimy dobrze sprawdzic przed wykładem czy bez problemu uruchamiają się prezentacje wideo – zdarzają sie z tym problemy.

Jak Państwo już wiedzą, na każdy wykład plenarny poświecone jest łącznie 60 min. Oczekujemy, ąe ok. 45 min zajmie wykład, a pozostały czas będzie mógł być wykorzystany na dyskusje. Bardzo prosimy Paµstwa wykladowców o przestrzeganie tego ograniczenia, a Przewodniczących sesji o jego egzekwowanie.

Wystawa plakatów będzie towarzyszyć calemu Zjazdowi - od poniedziałku do piątku - w "Przyziemiach" Audytorium Maksimum UJ. Bardzo prosimy o umieszczenie plakatów na stojakach zgodnie z numeracją plakatów podaną tutaj. Animatorzy niektórych sesji specjalistycznych zarezerwowali w terminie popołudniowych sesji specjalistyczncyh czas na dyskusje przy plakatach. Zapraszamy też na wspólną sesję plakatową w środe po zakończeniu sesji specjalistycznych S-3 i po zakończeniu Zebrania Delegatów PTF a przed rozpoczęciem projekcji spektaklu Duch Fizyki, tj. między 18:30 a 19:30.

Proponowany porządek obrad Zebrania Delegatów PTF:

 1. Otwarcie Zebrania Delegatów i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Powołanie Prezydium Zebrania.
 3. Wybór dwóch protokolantów, Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie protokółu z Zebrania Delegatów, które odbyło się w dniu 11 września 2007 roku podczas Zjazdu w Szczecinie.
 6. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTF - merytoryczne i finansowe, sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF, sprawozdanie Komisji i Sekcji PTF oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od września 2007 do września 2009 roku.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.
 8. Omówienie przebiegu wyborów do władz PTF i przyjęcie sprawozdania Komisji Wyborczej PTF.
 9. Wybór Komisji Wyborczej PTF na kadencję 2010-2013.
 10. Nowe zasady zbierania składek i podjęcie uchwały.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwalenie wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej w trakcie Zebrania.
 13. Zamknięcie Zebrania.

W czasie trwania Zjazdu działać będzie "Kawiarnia fizyków - mam pytanie". Szczegóły dostępne są tutaj. Będzie można uzyskać odpowiedzi na rozmaite i nurtujące pytania.

W zakładce "materiały" dostępna jest książka streszczeń wykładów plenarnych i referatów specjalistycznych.

Dla Uczestników Zjazdu bezpłatnie (za okazaniem identyfikatora uczestnika Zjazdu) udostępniają swoje ekspozycje trzy krakowskie muzea.

I. Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15. Muzeum otwarte jest w godzinach 10.00-16.00, codziennie oprócz poniedziałków. Niestety zamknięta będzie wystawa "Zabawy z nauką" - Muzeum jest w trakcie zmiany ekspozycji.

Muzeum Inżynierii Miejskiej, założone przez Gminę Miasta Kraków w 1998 roku, gromadzi obiekty ilustrujące rozwój komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa, gospodarki komunalnej oraz zabytki z obszaru historii techniki. Muzeum realizuje podstawowe statutowe cele: gromadzi, opracowuje, dokumentuje i upowszechnia obiekty z zakresu historii techniki, technologii, przemysłu i inżynierii miejskiej. Zbiory muzealne obejmują przedmioty ilustrujące wspomniane dziedziny wytwórczości człowieka, koncentrując się przede wszystkim na zachowaniu polskiego dziedzictwa technicznego. Ekspozycje Muzeum prezentowane są w budynkach najstarszej krakowskiej zajezdni tramwaju konnego i elektrycznego.

Bieżące wystawy:

II. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15. Zwiedzanie Muzeum UJ (włącznie z kolekcją historycznych instrumentów naukowych) we wtorek 8 września o godzinie 19.00 i 19.15 (dwie grupy po 25 osób), oraz w czwartek 10 września (dla tych który nie jada do Wieliczki) 14.00 i jeśli będzie zapotrzebowanie to 14.20 (też dwie grupy po 25 osób).

- Wystawa interaktywna "Świat zmysłów". Wystawa czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00-13.30. "Świat zmysłów" to wystawa interaktywna, która znajduje się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystawę tworzą niezależne stanowiska interaktywne - eksperymenty, które mogą zostać samodzielnie wykonane przez widza. Takich eksperymentów przygotowano blisko 60. Każdemu z nich towarzyszy krótka instrukcja oraz objaśnienie prezentowanego zjawiska. W ten sposób widz samodzielnie eksperymentując, przemienia się z biernego obserwatora we współtwórcę wystawy i bawiąc się zdobywa wiedzę. Wystawa zajmuje trzy sale na parterze budynku Collegium Maius, siedziby Muzeum UJ. Każda z sal związana jest z innym aspektem działania zmysłów.

 1. Sala I - Receptory - rejestratory sygnałów dla układu nerwowego: W sali tej znajdują się doświadczenia przedstawiające budowę oraz podstawowe własności narządów zmysłów. Kilka doświadczeń pozwala widzowi na samodzielną ocenę sprawności własnych zmysłów. Widz znajdzie odpowiedzi na pytania o to jak zbudowane jest oko i ucho, w jaki sposób postrzegamy barwy i jakie są najczęściej spotykane wady wzroku. Bezwładność oka to cecha która umożliwia nam oglądanie telewizji. Ilustruje to model fenakistiskopu - jednego z przodków kinematografu - oraz magiczna różdżka, za pomocą której mogą być wyświetlane obrazy. Na wystawie można sprawdzić również własną zdolność rozpoznawania kształtów przy pomocy dotyku.
 2. Sala II - Mono i stereo: Czy dwoje oczu i dwoje uszu zwiększa nasze możliwości postrzegania świata? A jeśli tak to w jaki sposób? Odpowiedź na te pytania jest treścią doświadczeń znajdujących się w drugiej sali wystawy. Są to głównie rozmaite metody pozwalające na tworzenie i oglądanie obrazów trójwymiarowych, ale również eksperymenty pokazujące zdolność do lokalizacji źródła dźwięku dzięki słyszeniu dwojgiem uszu.
 3. Sala III – „Oszukać zmysły”: Sala ta poświęcona została eksperymentom związanym ze współdziałaniem zmysłów oraz iluzjom optycznym, akustycznym i dotykowym. Najliczniejszą grupę doświadczeń stanowią iluzje optyczne.

- Wystawa "Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych" udostępniona będzie Uczestnikom Zjazdu we wtorek i środę w przerwie obiadowej 13:30-15:30. Obserwacje nieba przez historyczny teleskop - tzw. Amerykankę: poniedziałek 7 września godziny: 20:00, 20:45, 21:30, 22:15 (cztery grupy po 15 osób).

W 1609 roku we Włoszech Galileusz skierował zbudowaną przez siebie lunetę na niebo. Jego obserwacje opisane w książce Sidereus Nuncius, odbiły się szerokim echem w całej Europie i stanowiły przełom w postrzeganiu i rozumieniu Kosmosu. Od tego czasu każda nowa klasa przyrządów astronomicznych pozwalała na dokonanie przełomowych, fundamentalnych odkryć. Aby uczcić pamięć tego wydarzenia w grudniu 2007 Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Astronomii.

W obchody MRA w Polsce włączyło się również Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowując wystawę "Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych". Wystawa prezentować będzie 400 lat ewolucji lunety i teleskopu rozumianych przede wszystkim jako narzędzia służące do prowadzenia obserwacji astronomicznych. Zaprezentowane zostaną rozmaite typy lunet i teleskopów oraz akcesoria, które umożliwiły przekształcenie teleskopu z urządzenia obserwacyjnego w przyrząd pomiarowy takie jak chociażby mikrometry, kamery fotograficzne i CCD, fotometry, spektroskopy. Ważny element wystawy będą stanowiły instalacje interaktywne, które pozwolą widzom lepiej zrozumieć zasadę działania i sposób użycia teleskopów. Znajdujące się na wystawie obrazy, grafiki oraz druki zilustrują zmiany wyglądu oraz metod prowadzenia obserwacji astronomicznych w ciągu minionych 400 lat.

III. Ogród Doświadczeń, al. Pokoju 67. Godziny otwarcia 09:00-19:00.

Ogród Doświadczeń to ponad piećdziesiąt interaktywnych instalacji w wydzielonej sześcio hektarowej przestrzeni, pośród drzew i krzewów w Parku Lotników Polskich. Każda z instalacji prezentuje wybrane zjawiska przyrody, można np. samemu wywoływać wir wodny i obserwować go do woli, albo samodzielnie rozszczepiać promienie słoneczne w pryzmacie, poczuć, jak drży powietrze w pobliżu gongu, nadać i odebrać wiadomość z użyciem telegrafu akustycznego, spróbować chodzić po linie, szeptać i być dobrze słyszanym na odległość 20 m, znaleźć się we wnętrzu kalejdoskopu i swoim ciałem tworzyć niezwykłe obrazy… i wykonać wiele innych eksperymentów. A przede wszystkim poprzez osobiste doświadczanie i przeżywanie zjawisk fizycznych, z udziałem własnych zmysłów, próbować rozumieć świat otaczających nas zjawisk.

Kończymy prace nad książką streszczeń wykładów. PT Wykładowców sesji specjalistycznych oraz plenarnych prosimy o jak najszybsze ich nadesłanie na adres ptf@agh.edu.pl.

W czasie trwania Zjazdu zostanie wyświetlony zapis spektaklu plenerowego zatytułowanego Duch Fizyki w wykonaniu P.T. Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Premiera przedstawienia opartego na scenariuszu i w reżyserii Jerzego Grębosza miała miejsce w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2008 na terenie IFJ PAN w Krakowie.

W materiałach dostępna jest lista zarejestrowanych uczestników Zjazdu. Będzie ona aktualizowana co dwa tygodnie.

Swój udział w Zjeździe potwierdził laureat Nagrody Nobla z fizyki: Profesor J. Georg Bednorz z IBM Research GmbH, Zurich Research Laboratory (Szwajcaria). Profesor Bednorz wygłosi w czasie Zjazdu wykład zatytułowany "High Tc Superconductivity – a Discovery and its Impact".

Rozmiary tablic posterowych: 96 cm (w poziomie) x 210 cm (w pionie).

Kończymy przyjmowanie abstraktów na Zjazd. Jeszcze do końca przyszłego tygodnia (12 lipca) przyjmujemy streszcenia prac, które mogą być prezentowane w czasie Zjazdu w formie plakatów. Abstrakty można nadsyłać do prof. Stanisława Wróbla. Streszczenia te będą zamieszczone w materiałach Zjazdu.

W zakładce Program dostępny jest wstępny program sesji specjalistycznych w niedzielę (S-0), poniedziałek (S-1), wtorek (S-2), środę (S-3) oraz towarzyszącej im sesji plakatowej.

Do 3 lipca przedłużono termin rejestracji oraz obowiązywania niższej opłaty wpisowej. Streszczenia można składać do 19 czerwca. Komitet programowy podejmie decyzję o przyjęciu wykładów/plakatów do 26 czerwca.

Sesje specjalistyczne:

 1. Fizyka ciała stałego - animatorzy: prof. prof. Michał Baj, Henryk Szymczak, Andrzej Szytuła i Karol I. Wysokiński
 2. Fizyka miękkiej materii - animatorzy: prof. prof. Andrzej Budkowski, Jan Jadżyn i Jerzy Zioło;
 3. Optyka, zimne atomy, fizyka atomowa i molekularna - animatorzy: dr hab. Konrad Banaszek, prof. prof. Wojciech Gawlik i Tadeusz Stacewicz;
 4. Fizyka jądrowa, struktura hadronów, zderzenia ciężkich jonów - animatorzy: prof. prof. Michał Praszałowicz, Jan Styczeń i Barbara Wosiek
 5. Fizyka medyczna - animatorzy: prof. prof. Paweł Olko i Joanna Cieślak-Blinowska
 6. Fizyka oddziaływań elementarnych, astrofizyka, historia wczesnego wszechświata - animatorzy: prof. prof. Kazimierz Grotowski, Zygmunt Lalak i Grzegorz Wrochna;
 7. Fizyka plazmy - animatorzy: prof. dr hab. Zbigniew Kłos, dr Marek Rabiński i doc. dr hab. Jerzy Wołowski.
 8. Energetyka - animatorzy: prof. prof. Jerzy Niewodniczański, Piotr Tomczyk
 9. Sesja nauczycielsko/dydaktyczna - animatorzy: dr Maria Baster-Grząślewicz, dr Zofia Gołąb-Meyer i dr hab. Wojciech Kwiatek

Zjazd zostanie zamknięty i podsumowany przez panel dyskusyjny Quo vadis polska fizyko? Panel ten będzie poświęcony aktualnym problemom polskiej fizyki i fizyków.

Dyskusja będzie się koncentrować na czterech wybranych problemach:

 1. Edukacja i kształcenie
 2. Badania i współpraca naukowa
 3. Struktury i reprezentacja środowiska
 4. Stan polskiej fizyki

Dyskusję zgodził się prowadzić Prof. Andrzej Białas. Planowane są krótkie (do 15 min) wprowadzenia do poszczególnych zagadnień przez wybranych przez Komitet Programowy ekspertów (nazwiska zostaną ogłoszone niebawem).

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Chcielibyśmy tą drogą serdecznie Państwa zaprosić do udziału XL Zjeździe Fizyków Polskich, który odbędzie się w dniach 6 - 11 września br. w Krakowie. Obok Polskiego Towarzystwa Fizycznego współorganizatorami jubileuszowego Zjazdu są: Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny. Gospodarzem Zjazdu jest JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który udostępnia nam całe Auditorium Maximum, gdzie mamy do wykorzystania aż 9 sal wykładowych. Ze względu na bardzo prestiżową imprezę, pod nazwą „Międzynarodowy Kongres dla Pokoju: Ludzie i Religie”, która będzie się odbywać równolegle w Krakowie, planowanej w dniu 6 września rejestracji uczestnicy XL Zjazdu Fizyków będą mogli dokonywać w biurze Zjazdu czynnym w hallu głównym Instytutu Fizyki UJ przy ul. Reymonta 4. Przewidziana w tym dniu sesja dydaktyczna dla nauczycieli będzie zorganizowana w IF UJ w Sali wykładowej im. H. Niewodniczańskiego (sala 055).

Na koncert Andrzeja Sikorowskiego i Grzegorza Turnaua zapraszamy do Sali Audytoryjnej Centrum Dydaktycznego AGH, która mieści się vis a vis Instytutu Fizyki UJ. Uroczyste otwarcie XL Zjazdu odbędzie się, jak planowano, w Auditorium Maximum w dniu 7. września. Zmiany organizacyjne w pierwszym dniu Zjazdu zostały wprowadzone na prośbę JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Karola Musioła, który skieruje do Państwa w tej sprawie specjalny apel, w imieniu własnym oraz organizatorów Międzynarodowego Kongresu dla Pokoju.

Zapraszamy Państwa do licznego udziału w XL Zjeździe Fizyków Polskich i prosimy o wyrozumiałość w związku z wprowadzonymi zmianami.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do dnia 31.05.2009 (decyduje data otrzymania informacji przez Organizatorów), możliwy jest zwrot opłaty konferencyjnej (po potrąceniu kosztów bankowych). Po tej dacie wpłaty nie będą zwracane.

Wynegocjowane ceny noclegów zarezerwowanych na Zjazd Fizyków Polskich mieszczą się w granicach od 68 zł/osoba/doba (w akademiku) do 355 zł/osoba/doba (pokój jednoosobowy w hotelu). Internetowa rezerwacja miejsc (poprzez system do rejestracji) zostanie uruchomiona w kwietniu.

Numery konta bankowego, wydruk blankietu przelewu (wraz z odpowiednią wysokośą opłat) oraz ewentualna płatność on-line możliwa jest po zalogowaniu się do systemu obługującego rejestrację udziału w Zjeździe i przejście do zakładki "Płatności i faktury".

Zgłaszanie abstraktów możliwe jest po zalogowaniu się do systemu obsługującego rejestracje i rezerwacje hoteli (dostęp do systemu z zakładki REJESTRACJA). System akceptuje prace w formatach doc, rtf oraz pdf. Liczba znaków w tytule streszczenia nie może przekroczyć 200 znaków zaś sama treść streszczenia nie może być dłuższa niż 500 słów.

Wychodząc naprzeciw sugestiom osób zainteresownym udziałem w zjeździe Lokalny Komitet Organizacyjny postanowił nieco zmienić kwoty wpisowego. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Rejestracja".

W dniu rozpoczęcia Zjazdu, w niedzielę 6 września 2009 r., odbędzie się w Krakowie specjalna sesja nauczycielska, a w jej ramach warsztaty z e-learningu, pokazy dydaktyczne a także prezentacje laureatów konkursów. W czasie trwania Zjazdu odbędą się ponadto dwie sesje specjalistyczne poświęcone nauczaniu fizyki współczesnej, sytuacji w szkolnictwie oraz funkcjonujących środkach zaradczych (zajęcia pozalekcyjne, konkursy, warsztaty, festiwale, Internet). W planie jest także zorganizowanie podczas Zjazdu stałego punktu spotkań nauczycieli – miejsca dyskusji i konsultacji z fizykami. Wykłady na sesjach plenarnych Zjazdu, wygłaszane przez wiodących polskich fizyków, będą prezentowały w bardzo przystępny sposób najnowsze osiągnięcia i postęp badań w różnych szybko rozwijających się dziedzinach fizyki.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli fizyki oraz przedmiotów przyrodniczych do udziału w Zjeździe. Zapraszamy także gorąco do udziału w ogłoszonych z tej okazji konkursach: "Fizyka współczesna blisko nas" oraz "Zgadnij i uzasadnij".

Tematyka Zjazdu:

W zakładce materiały dostępny jest pierwszy cyrkularz.

Zaktualizowano ramowy program Zjazdu.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN, Politechniką Krakowską Uniwersytetem Jagiellońskim, i Uniwersytetem Pedagogicznym współorganizują XL Zjazd Fizyków Polskich, który odbędzie się w dniach 6-11 września w Krakowie.