XL ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH
6-11 września 2009, Kraków

Do pobrania

 1. książka streszczeń
 2. plan Audytorium Maksimum UJ
 3. lista zarejestrowanych uczestników Zjazdu (stan na dzień 2009-08-31)
 4. cyrkularz: 2009-04-02, 2008-12-19
 5. plakat zjazdu: 2009-03-31
 6. ulotka przedstawienia kabaretowego "Duch Fizyki"
 7. sesje związane z nauczanie fizyki [Foton 105 (2009) 63]
 8. regulamin konkursu: Fizyka współczesna blisko nas
 9. regulamin konkursu: Zgadnij i uzasadnij
 10. Jagellonian University International Ph.D. Studies in Physics of Complex Systems
 11. list JM Rektora UJ do Uczestników Zjazdu
 12. list Marszałka Województwa Małopolskiego do uczestników Zjazdu
 13. migawki z poniedziałku
 14. migawki z wtorku środy
 15. migawki z czwartku i piątku
 16. artykuł do "Postępów Fizyki"