XL ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH
6-11 września 2009, Kraków

Ramowy program zjazdu

Niedziela:
6 września
Instytut Fizyki UJ:
12:00-20:00 rejestracja uczestników
14:00-17:00 sesja (S-0) organizowana przez Sekcję Nauczycielską PTF
18:30-20:00 przyjęcie powitalne
"Sala Auditoryjna" - Centrum Dydaktycznego AGH (U-2):
20:00-22:00 koncert Grzegorza Turnaua i Andrzeja Sikorowskiego
Poniedziałek:
7 września
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ:
08:45-10:00 otwarcie, wręczenie nagród
10:00-11:00 sesja plenarna P-1
przewodniczenie sesji: Reinhard Kulessa (UJ)
10:00-11:00 Jerzy Jurkiewicz (UJ)
Grawitacja kwantowa
11:00-11:30 przerwa kawowa
11:30-13:30 sesja plenarna P-2
przewodniczenie sesji: Wiesław Kamiński (UMCS)
11:30-12:30 Paweł Olko (IFJ PAN)
Terapia hadronowa
12:30-13:30 Andrzej Sobolewski (IF PAN)
Fotofizyka wiązań wodorowych: od teorii do zastosowań
"Sala Seminaryjna" - Auditorium Maximum UJ:
12:00-13:30 warsztaty E-1
12:00-13:30 Krzysztof Satoła, Patryk Wolny (ZamKor)
E-learningowy kurs fizyki w zakresie rozszerzonym w praktyce
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ:
13:30-15:30 obiad
Auditorium Maximum UJ:
15:30-18:30 sesje specjalistyczne S-1
"Sala Konferencyjna" - Auditorium Maximum UJ:
15:30-18:30 spotkanie IPSEC VII
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ:
18:30-19:30 Wykład publiczny W-1
przewodniczenie sesji: Wiktor Zipper (UŚ)
18:30-19:30 Jerzy W. Niewodniczański (AGH & PAA)
Energetyka jądrowa - stan obecny i perspektywy
Wtorek:
8 września
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ:
09:00-11:00 sesja plenarna P-3
przewodniczenie sesji: Henryk Figiel (AGH)
09:00-10:00 Jakub Tworzydło (UW)
Układy nisko-wymiarowe
10:00-11:00 Marek Szymoński (UJ)
Nanotechnologia na powierzchniach materiałów z dużą przerwą energetyczną
11:00-11:30 przerwa kawowa
11:30-13:30 sesja plenarna P-4
przewodniczenie sesji: Robert Gałązka (IF PAN)
11:30-12:30 Józef Barnaś (UAM)
Gigantyczny magnetoopór
12:30-13:30 Krzysztof Meissner (UW)
Granice poznania w fizyce
"Sala Seminaryjna" - Auditorium Maximum UJ:
12:00-13:30 warsztaty E-2
12:00-13:30 Krzysztof Satoła, Patryk Wolny (ZamKor)
E-learningowy kurs fizyki w zakresie rozszerzonym w praktyce
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ:
13:30-15:30 obiad
Auditorium Maximum UJ:
15:30-18:30 sesje specjalistyczne S-2
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ:
19:00-20:00 zebranie Sekcji Kobiet PTF
Środa:
9 września
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ:
09:00-11:00 sesja plenarna P-5
przewodniczenie sesji: Jerzy A. Janik (IFJ PAN)
09:00-10:00 J. Georg Bednorz (IBM Research GmbH, Zurich)
High Tc Superconductivity – a Discovery and its Impact
10:00-11:00 Krzysztof Rogacki (INTiBS)
Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej?
11:00-11:30 przerwa kawowa
11:30-13:30 sesja plenarna P-6
przewodniczenie sesji: Maciej Kolwas (IF PAN)
11:30-12:30 Wojciech H. Żurek (LANL)
Między światem klasycznym a kwantowym
12:30-13:30 Paweł Horodecki (PG)
Informatyka kwantowa
"Sala Seminaryjna" - Auditorium Maximum UJ:
12:00-13:30 warsztaty E-3
12:00-13:30 Krzysztof Satoła, Patryk Wolny (ZamKor)
E-learningowy kurs fizyki w zakresie rozszerzonym w praktyce
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ:
13:30-15:30 obiad
Auditorium Maximum UJ:
15:30-18:30 sesje specjalistyczne S-3
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ:
16:00-18:30 zebranie Delegatów PTF
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ:
18:30-19:30 kawa przy plakatach
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ:
19:30-21:30 projekcja spektaklu plenerowego zatytułowanego Duch Fizyki
Czwartek:
10 września
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ:
09:00-11:00 sesja plenarna P-7
przewodniczenie sesji: Krzysztof Pomorski (UMCS)
09:00-10:00 Andrzej Gałkowski (IFPiLM)
Projekt reaktora termojądrowego ITER w Cadarache
10:00-11:00 Henryk Wilczyński (IFJ PAN)
Promieniowanie kosmiczne
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ:
11:30-13:00 obiad
Kopalnia Soli w Wieliczce
13:30-18:00 wycieczka do Kopalni Soli "Wieliczka"
Folwark Zalesie
18:00- bankiet w Folwarku Zalesie
Piątek:
11 września
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ:
09:00-11:00 sesja plenarna P-8
przewodniczenie sesji: Stanisław M. Dubiel (AGH)
09:00-10:00 Jakub Zakrzewski (UJ)
Ultrazimna materia
10:00-11:00 Jan Królikowski (UW)
LHC – okno na fizykę poza Modelem Standardowym
11:00-11:30 przerwa kawowa
11:30-13:30 Quo vadis polska fizyko? – dyskusja panelowa z udziałem Andrzeja Białasa (UJ & PAU), Zofii Gołąb-Meyer (UJ), Marka Jeżabka (IFJ PAN), Stefana Jurgi (UAM), Krzysztofa J. Kurzydłowskiego (PW), Macieja Kolwasa (IF PAN & EPS), Reinharda Kulessy (UJ & PTF) i Andrzeja Kajetana Wróblewskiego (UW)
13:30-14:00 zamknięcie Zjazdu
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ:
14:00-15:00 obiad