XL ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH
6-11 września 2009, Kraków

Wtorek: 8 września
Sesje specjalistyczne S-2

S-2.1 Fizyka ciała stałego
"Aula Średnia A" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Andrzej Szytuła (UJ)
15:30-16:30 Dariusz Kaczorowski (INTiBS PAN)
Kwantowe zjawiska krytyczne w ferromagnetycznych związkach uranu
16:30-17:00 Maria Tekielak (UwB)
Magnetyczne uporządkowanie w ultracienkich warstwach pojedynczych i wielokrotnych
17:00-17:30 Ryszard Zdyb (UMCS)
Struktura i magnetyzm ultracienkich warstw metalicznych
17:30-18:00 Janusz Adamowski (AGH)
Elektronowe kubity spinowe w sprzężonych kropkach kwanto­wych
18:00-18:30 Jerzy Sanetra (PK)
Organiczne ogniwa fotowoltaiczne
S-2.2 Fizyka miękkiej materii
"Aula Seminaryjna" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Wojciech Łużny (AGH)
15:30-16:15 Marian Paluch (UŚ)
Super-Arrheniusowskość relaksacji strukturalnej w cieczach szklistych
16:20-16:40 Maria Massalska-Arodź (IFJ PAN)
Szkła z uporządkowaniem dalekiego zasięgu
16:45-17:10 Piotr Garstecki (IChF PAN)
Dynamiczna kontrola separacji ladunków elektrostatycznych w układach miękkiej materii
17:15-18:05 Janusz Parka (WAT)
Przestrajalne anizotropowe struktury ciekłokrystaliczne i możliwości ich aplikacyjnego wykorzystania w szerokim zakresie częstotliwości (VIS, IR, THz, GHz)
18:10-18:30 Danuta Bauman (PP)
Organizacja molekularna termotropowych cieklych krysztalow w monowarstwach tworzonych techniką Langmuira-Blodgett
S-2.3 Optyka, zimne atomy, fizyka atomowa i molekularna
"Sala Konferencyjna" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Tadeusz Stacewicz (UW)
15:30-16:15 Tadeusz Pustelny (PŚ)
Badania struktur interferometrycznych w zastosowaniu do czujników gazu
16:15-17:00 Mirosław Karpierz (PW)
Światłowody fotoniczne
17:00-17:15 przerwa kawowa
17:15-18:00 Czesław Radzewicz (UW)
Optyczne zegary atomowe
18:00-18:15 Witold Zawadzki (UJ)
Rozpraszanie Thomsona w termicznej plazmie argonowej
18:15-18:30 Katarzyna Oźga (PCz)
Indukowane światłem nieliniowe efekty optyczne w materiałach niskowymiarowych o różnym stopniu uporządkowania
S-2.4 Fizyka jądrowa, struktura hadronów, zderzenia ciężkich jonów
"Aula Średnia B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Barbara Wosiek (IFJ PAN)
15:30-16:10 Helena Białkowska (IPJ)
Zderzenia relatywistycznych jonów: charakterystyki globalne
16:10-16:50 Jan Pluta (PW)
Zderzenia relatywistycznych jonów: korelacje i fluktuacje
16:50-17:10 przerwa kawowa
17:10-17:50 Stanisław Mrówczyński (UJK, IPJ)
Fizyka zderzeń relatywistycznych jonów – kilka pytań i możliwe odpowiedzi
17:50-18:30 Wojciech Broniowski (IFJ PAN, UJK)
Chiralne kwarki w procesach wysokoenergetycznych
S-2.5 Fizyka medyczna
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Michał Waligórski (Centrum Onkologii)
15:30-15:50 Zygmunt Szefliński (UW)
Synchrotrony czy cyklotrony dla terapii jonowej?
15:50-16:10 Michał Waligórski (Centrum Onkologii)
Radiobiologia wiązek hadronowych
16:10-16:30 Piotr Rączka (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa)
Laserowa generacji strumieni prędkich protonów i perspektywa ich zastosowania w radioterapii hadronowej
16:30-16:50 Jan Swakoń (IFJ PAN)
Radioterapia protonowa oka na cyklotronie AIC-144
16:50-17:10 przerwa kawowa
17:10-17:30 Janusz Brazewicz (UJK)
Dziś i jutro pozytonowej tomografii emisyjnej
17:30-17:50 Marek Moszyński (IFJ Świerk)
Fizyka scyntylatorów dla medycyny
17:50-18:10 Mariusz Kłosowski (IFJ PAN)
Dwuwymiarowa dozymetria termoluminescencyjne w zastosowaniach medycznych
S-2.6 Fizyka oddziaływań elementarnych, astrofizyka, historia wczesnego wszechświata
"Sala Wystawowa B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Zygmunt Lalak (UW)
15:30-16:00 Marek Zrałek (UŚ)
Neutrina, nowości teorii
16:00-16:30 Marcin Misiaszek (UJ)
Eksperymenty DAMA, PAMELA ii
16:30-17:00 Ilona Bednarek (UŚ)
Problem maksymalnej masy gwiazd neutronowych
17:00-17:30 Andrzej Odrzywołek (UJ)
Widma neutrin emitowanych przez zaawansowane ewolucyjnie gwiazdy
17:30-18:00 Joanna Jałocha (IFJ PAN)
Ocena masy galaktyk spiralnych w samouzgodnionym modelu dyskowym
18:00-18:30 Patryk Mach (UJ)
Akrecja gazu na czarną dziurę
S-2.7 Fizyka plazmy: Badania nad synteza jądrową
"Aula Duża B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Jerzy Wołowski (IFPiLM)
15:30-16:00 Ryszard Miklaszewski (IFPiLM)
Laboratorium "Megajoulowy Generator Plasma-Focus PF-1000"
16:00-16:20 Urszula Woźnicka (IFJ PAN)
Dedykowane metody neutronowe do badania parametrów plazmy wysokotemperaturowe w Stellaratorze Wendelstein W-7X
16:20-16:50 Lech Jakubowski (IPJ)
Badania szybkich elektronów w układach typu tokamak przy wykorzystaniu efektu Czerenkowa
16:50-17:05 przerwa kawowa
17:05-17:25 Stefan Borodziuk (IFPiLM)
Metoda efektywnego napędzania makrocząstek do prędkości powyżej 107 cm/s
17:25-17:35 Włodzimierz Stępniewski (IFPiLM)
Analiza wpływu włókien prądowych na rozkład kątowy szybkich protonów emitowanych z reakcji syntezy jądrowej w układach typu PF
17:35-17:45 Marek Rabiński (IPJ)
Zastosowanie dielektrycznych jądrowych detektorów śladowych (SSNTD) do badań prędkich jonów emitowanych z plazmy
17:45-17:55 Rafał Prokopowicz (IFPiLM)
Aktywacyjne pomiary neutronów na tokamaku JET
17:55-18:05 Ireneusz Książek (UO)
Spektroskopia miękkiego promieniowania rentgenowskiego emitowanego z plazmy wysokotemperaturowej
18:05-18:15 Tomasz Chodukowski (IFPiLM)
Metodologia pomiarów interferometrycznych w zastosowaniu do określania koncentracji elektronowej plazmy w urządzeniu plasma-focus PF-1000
18:15-18:25 Piotr Rączka (IFPiLM)
Laserowa generacja strumieni prędkich protonów i perspektywa ich zastosowania w radioterapii hadronowej
S-2.8 Problemy energetyki w Polsce
"Sala Wystawowa A" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Jerzy Niewodniczański (AGH)
15:30-15:55 Andrzej Kreft (AGH)
Poszanowanie energii
15:55-16:20 Jan Górski (AGH)
Bezemisyjna energetyka węglowa
16:20-16:45 Jerzy Niewodniczański (AGH)
Energetyka jądrowa w Polsce
16:45-17:10 Stefan Taczanowski (AGH)
Synergia jądrowo-węglowa
17:10-17:35 Piotr Tomczyk (AGH)
Energetyka wodorowa
17:35-18:00 Bartosz Soliński (AGH)
Energetyka wiatrowa
18:00-18:25 Wojciech Górecki (AGH)
Energetyka geotermalna
N-2 Sesja nauczycielsko/dydaktyczna
"Aula Duża B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Dagmara Sokołowska (UJ)
11:30-13:30 Wykłady popularne dla uczniów i nauczycieli oraz pokazy doświadczeń fizycznych. Konieczne jest zgłaszanie grup młodzieży – tel.: 012 6635563 w godzinach od 09:00-15:00 lub e-mailem foton@th.if.uj.edu.pl.
11:30-12:20 Jerzy Jarosz, Aneta Szczygielska, Janina Pawlik (UŚ)
Pokaz doświadczeń fizycznych "Krótka historia pocisków i rakiety"
12:30-13:30 Piotr Zieliński (IFJ PAN & PK)
Symetria muzyki
S-2.9.1 Sesja nauczycielsko/dydaktyczna
"Aula Mała" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Andrzej Zięba (AGH)
15:00-15:10 Wręczenie nagród laureatom konkursów dydaktycznych
15:10-15:40 Wojciech Nawrocik (UAM)
O "Fizyce na Scenie"
15:40-16:10 Ludwik Dobrzyński (UB & IPJ)
Fizyka jądrowa w służbie medycyny
16:10-16:40 Andrzej Staruszkiewicz (UJ)
Czego unikać przy popularyzacji nauki
16:40-17:00 przerwa kawowa
S-2.9.2 Sesja nauczycielsko/dydaktyczna
"Aula Mała" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Wojciech Nawrocik (UAM)
17:00-17:20 Henryk Drozdowski (UAM)
Popularyzacja kosmologii wśród studentów i uczniów
17:20-17:50 Jerzy Kreiner (UP Kraków)
Czy astronomia może wspomagać nauczanie fizyki?
17:50-18:10 Andrzej Gałkowski, Helena Howaniec (IFPiLM)
Projekt dla nauczycieli "Fuzja w szkole i społeczeństwie"