XL ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH
6-11 września 2009, Kraków

Niedziela: 6 września
Sesja specjalistyczna S-0

S-0 sesja organizowana przez Sekcję Nauczycielską PTF
Audytorium im. H. Niewodniczańskiego - Instytut Fizyki UJ
Przewodniczenie sesji: Wojciech Kwiatek (IFJ PAN)
14:00-14:40 Władysław Błasiak (UP w Krakowie)
Rola fizyki w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
14:40-15:30 Barbara Sagnowska, Patryk Wolny (ZamKor)
E-learningowy kurs fizyki w zakresie rozszerzonym
15:30-16:30 Prezentacja laureatów konkursu "Fizyka współczesna wokół nas"
15:30-16:00 Zenona Stojecka (I LO Wieluń)
Synteza termojądrowa
16:00-16:30 Daminika Domaciuk (III LO Lublin)
Elektrony – cząstki czy fale
16:30-17:00 Tomasz Greczyło (UWr)
Zestaw zaawansowanych doświadczeń fizycznych wspomagających nauczanie o zjawisku nadprzewodnictwa