Aktualności

Zakończyło się głosowanie w wyborach do władz i komisji rewizyjnej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego organów PTF na kadencję 2016-2017. W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali wybrani do zarządu OK PTF:

Prof. dr hab. Józef Spałek (Uniwersytet Jagielloński, Akademcikie Centrum Materiałów i Nanotechnologii) na przewodniczącego zarządu OK PTF:.

Dr Małgorzata Nowina-Konopka (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki Jądrowej) na sekretarza zarządu OK PTF:.

Dr Witold Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński) na skarbnika zarządu OK PTF.

Dr Robert Gębarowski (Politechnika Krakowska) do władz OK PTF,

Dr Zofia Gołąb-Meyer (Uniwersytet Jagielloński) do władz OK PTF,

Dr hab. Paweł Góra (Uniwersytet Jagielloński) do władz OK PTF,

Dr inż. Krzysztof Malarz (Akademia Górniczo-Hutnicza) do władz OK PTF,

Prof. dr hab. Piotr Zieliński (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki Jądrowej) do władz OK PTF,

Prof. dr. hab. inż. Andrzej Zięba (Akademia Górniczo-Hutnicza) do władz OK PTF.

Natomiast do Komisji Rewizyjnej OK PTF:

Dr Bogdan Bogacz (Uniwersytet Jagielloński),

Dr hab. Krzysztof Dzierżęga (Uniwersytet Jagielloński),

Dr hab. Bartłomiej Spisak (Akademia Górniczo-Hutnicza),

Prof. dr hab. Karol Życzkowski (Uniwersytet Jagielloński).

Wyniki wyborów do Zarządu OK PTF na kadencję 2016-2017.

Listy osób zgłoszonych w wyborach uzupełniających do władz i komisji rewizyjnej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Lista kandydatów na przewodniczącego zarządu OK PTF:

[1] Prof. dr hab. Józef Spałek (Uniwersytet Jagielloński, Akademcikie Centrum Materiałów i Nanotechnologii).

Lista kandydatów na sekretarza zarządu OK PTF:

[1] Dr Małgorzata Nowina-Konopka (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki Jądrowej).

Lista kandydatów na skarbnika zarządu OK PTF:

[1] Dr Witold Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński).

Lista kandydatów do władz OK PTF (6 mandatów):

[1] Dr Robert Gębarowski (Politechnika Krakowska),

[2] Dr Zofia Gołąb-Meyer (Uniwersytet Jagielloński),

[3] Dr hab. Paweł Góra (Uniwersytet Jagielloński),

[4] Dr inż. Krzysztof Malarz (Akademia Górniczo-Hutnicza),

[5] Prof. dr hab. Wiesław Płaczek (Uniwersytet Jagielloński),

[6] Dr Łukasz Stępień (Uniwersytet Pedagogiczny),

[7] Prof. dr hab. Piotr Zieliński (Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki Jądrowej),

[8] Prof. dr. hab. inż. Andrzej Zięba (Akademia Górniczo-Hutnicza).

Lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej OK PTF (4 mandaty):

[1] Dr Bogdan Bogacz (Uniwersytet Jagielloński),

[2] Dr hab. Krzysztof Dzierżęga (Uniwersytet Jagielloński),

[3] Dr hab. Bartłomiej Spisak (Akademia Górniczo-Hutnicza),

[4] Prof. dr hab. Karol Życzkowski (Uniwersytet Jagielloński).

Harmonogram wyborów do władz Oddziału Krakowskiego PTF na kadencję 2016-2017

1. do 24 grudnia 2015 zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego, skarbnika i sekretarza oraz na 6 członków Zarządu i 4 Komisji Rewizyjnej należy zgłaszać na adres e-mail OK PTF: ptf@agh.edu.pl .

2. 31 grudnia 2015 ustalenie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów.

3. 11-18.01.2016 - głosowanie (I tura) poprzedzone wysłaniem do członków OK PTF odpowiedniej informacji

4. 21.01.2016 - ogłoszenie wyników głosowania.

5 25.01-01.02.2016 - ewentualna II tura głosowania poprzedzona wysłaniem do członków OK PTF odpowiedniej informacji.

6. Data Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zostanie ustalona po zakończeniu wyborów.

Ruszyła nowa strona www Towarzystwa.

Odsłonięcie tablicy "EPS Historic Sites Hoża 69".

C 2009-2013 OK PTF | Design by: Gifanonim