Aktualności

Poniżej prezentujemy listę potwierdzonych kandydatur na wrześniowe Zebranie Delegatów PFT we Wrocławiu. Niestety, nie możemy już czekać na dalsze kandydatury. Można głosować na wszystkie osoby, lub na mniejszą ich liczbę. Głosy proszę przesyłać na adres condensed.matter@uj.edu.pl. Termin głosowania: do 19 czerwca 2017 (poniedziałek). Lista kandydatów na delegatów Oddziału Krakowskiego PFT w porządku alfabetycznym:

Zebranie członków Oddziału Krakowskiego PTF odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017r. po konwersatorium, tj. o godz. 17.30 w IF UJ, ul. Łojasiewicza 11, sala A-1-06. Celem zebrania jest wyłonienie reprezentantów naszego środowiska na Zebranie Delegatów PTF, które odbędzie się w czasie Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu, który odbędzie się 10-15 września.

Ponieważ nie wszystkie miejsca w organach PTF zostały obsadzone w pierwszej turze wyborów, Komisja Wyborcza zarządziła drugą turę (uchwała). Zgodnie z przyjetym kalendarzem wyborczym rozpocznie sie ona 2 czerwca. Do 30 maja można nadsyłać kandydatury na funkcje wymienione w załączonej Uchwale Komisji Wyborczej. Format zgłoszeń pozostaje taki jak w poprzedniej turze.

Komisja Wyborcza PTF ogłosiła wyniki pierwszej tury wyborów do organów PTF na kadencję 2018-2021:

Z oddziału krakowskiego członkami Zarządu Głównego zostali wybrani kol. Józef Spałek oraz kol. Zbigniew Kąkol, zaś do Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Malarz.

Druga tura wyborów odbędzie się w dniach 2-9 czerwca.

Komisja Wyborcza zatwierdziła listę kandydatów do wyborów władz PTF w roku 2017. Uchwała Komisji Wyborczej, kalendarz wyborczy oraz lista kandydatów są dostępne na tej stronie.

44 Zjazd Fizyków Polskich

Uroczystość wręczenia nagród PTF za 2016 rok. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. dr hab. Piotr Bożek z WFiIS AGH. Wszystkim laureatom nagród serdecznie gratulujemy!

Zakończyło się głosowanie w wyborach do zarządu i komisji rewizyjnej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego organów PTF na kadencję 2016-2017. W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali wybrani do Zarządu OK PTF:

Natomiast do Komisji Rewizyjnej OK PTF:

C 2009-2013 OK PTF | Design by: Gifanonim