Krakowskie Konwersatorium Fizyczne

KKF organizowane są od ponad 110 lat w każdy czwartek o godz. 16:15. Obecnie spotkania odbywają się w sali A-1-06 (segment A, I pietro) Instytutu Fizyki UJ mieszczącego się przy ulicy prof. Stanisława Łojasiewicza (Kampus UJ).

Zapraszamy do subskrypcji zawiadomień o tematyce KKF poprzez listę dystrybucyjną.


2020
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969


2020


Prof. Krzysztof Sacha (Instytut Fizyki Teoretycznej UJ)
Time crystals and time engineering

Prof. Edward Malec (Instytut Fizyki Teoretycznej UJ)
Nobel Prize in Physics 2020

Prof. Zbigniew Kąkol (Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH University of Science and Technology)
Magnetite, fascinating material and a test ground for new theoretical and experimental techniques

Prof. Wojciech Gawlik (Instytut Fizyki UJ)
Dzieje Oddziału Krakowskiego PTF

Prof. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa – Kraków)
Po co fizykom historia nauki?

Prof. Karol Izydor Wysokiński (Institute of Physics, Maria Curie – Skłodowska University, Lublin)
Relativistic hydrodynamics of electrons in solids (with chiral anomaly and Z2 symmetry)

Prof. Iwo Białynicki-Birula (Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Photon: Bizarre elementary particle


2019


Dr Catalina Curceanu (Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, Italy)
Quantum mechanics underground: from the Schroedinger cat to the impossible atoms

Dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ)
Nagroda Nobla z z fizjologii i medycyny za rok 2019

Dr hab. Marcin Molenda (Wydział Chemii UJ)
Nagroda Nobla z chemii za rok 2019

Dr hab. Leszek M. Sokołowski oraz Dr Michał Drahus (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Nagroda Nobla z fizyki za rok 2019

Prof. Jacob Sagiv (Department of Materials and Interfaces, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel)
Puzzling Electrical Conduction in a Synthetic Single-Layer Material

Dr hab. Sebastian Szybka (Obserwatorium Astronomiczne, UJ)
First Image of a Black Hole

Prof. Alicja Ratuszna (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
Nano i biomateriały – wkład do badań biofizycznych

Prof. Włodzisław Duch (Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Fizyka umysłu

Prof. Christian Wolfgang (Physics Department, Davidson College, Davidson NC, USA)
The Impact and Promise of Computation for Teaching

Dr hab. Jakub Bielecki (IFJ PAN)
Przepis na gorącą plazmę - czyli o nowym sposobie grzania plazmy termojądrowej

Dr hab. n. med. Ewa Łucja Stępień (ZFM UJ)
O cukrzycy do fizyków

Dr hab. Karolina Adrjanowicz (Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Procesy zeszklenia i krystalizacji - o dwóch stronach tego samego medalu

Prof. Wojciech Florkowski (IF UJ)
Relatywistyczna hydrodynamika cząstek ze spinem 1/2

Prof. Emmanuel M. Pothos (Department of Psychology, City University London)
The rational status of human decision making

Dr hab. Jan Czerniawski (Instytut Filozofii UJ)
Splątanie kwantowe - perfidne kłamstwo Natury?

Dr Felix Thiel (Bar Ilan University, Izrael)
The quantum first detection problem

Prof. Władysław Błasiak (UP )
PRAWDA i MITY o NEURODYDAKTYCE - o ZAINTERESOWANIU MŁODYCH FIZYKĄ


2018


Prof. Krzysztof Królas (IF UJ)
O Profesorze Henryku Niewodniczańskim w 50-tą rocznicę śmierci

Prof. Bogdan Dembiński (Instytu Filozofii, Uniwersytet Śląski, Katowice)
U źródeł pytania o matematyczność świata: Pitagorejczycy, Platon i Arystoteles

Dr hab. Krzysztof Dzierżęga, Dr Adam Wojciechowski (IF, UJ)
Narzędzia ze światła - Nagroda Nobla z fizyki 2018

Prof. Andrzej Zięba (WFiIS, AGH)
Redefinicja Kelwina

Prof. Elżbieta Zipper (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
Fizycy w badaniach nowotworów: nowe idee, metody, perspektywy

Prof. Leszek Sirko (IF PAN)
Szukanie zgubionych stanów w widmach układów chaotycznych

Prof. Krzysztof Królas (IF UJ, Solaris)
Wszędzie Fizyka

Prof. Hans Jürgen Pirner (Institute of Theoretical Physics, Universität Heidelberg)
The Physical World and Possible Worlds

Prof. Maciej A. Nowak (Centrum Badań Systemów Złożonych im. Marka Kaca, IF UJ)
W 90-tą rocznicę pracy Johna Wisharta: Dlaczego warto uczyć się mechaniki kwantowej

Prof. Adam Maj (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
O obrotach ciał jądrowych

Dr Mateusz Łącki (IF, UJ)
Dark state subwavelength optical potentials for ultracold atoms

Prof. Wojciech Żurek (Los Alamos National Laboratory, USA)
Decoherence and the Quantum Theory of the Classical

Ks. Prof. Michał Heller (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Fizyka i filozofia Stephena Hawkinga

Dr W. Zawadzki (IF UJ)
Lwiątkowe perełki czyli najciekawsze zadania na Konkursie Fizycznym „Lwiątko”

Dr A. Wojciechowski (Technical University of Denmark (DTU), IF UJ)
Measurement and imaging of biological magnetic fields using NV-centers in diamond

Prof. E. Malec (IF UJ)
General-relativistic rotation of heavy fluid bodies and GW170817

Dr hab. Sebastian Szybka (OA UJ)
Gravitational waves from colliding neutron stars

Prof. Łukasz A. Turski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa)
Nauka i Sztuka - Od Napoleona do Kubizmu

Dr hab. L. Motyka (IF UJ)
E=13 TeV, czyli testując znane i nowe symetrie fundamentalne


2017


O jedności praw Przyrody: Podsumowanie Roku Smoluchowskiego

Dr hab. Marek Drab (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN)
Cryo-EM as a practical tool for interdisciplinary research

Prof. Marian Lewandowski (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, UJ)
Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 2017r. Zegar biologiczny - receptorem czasu

Prof. Piotr Jaranowski (Wydz. Fizyki Uniwersytet w Białymstoku)
2017 Nobel Prize in Physics

Dr Benedykt Jany (IF UJ)
Nowa forma złota w nanoskali

Dr Jarosław Duda (WMiI UJ)
ANS i MERW z pewnej pracy magisterskiej z fizyki na UJ

Prof. Roman Płaneta (IF UJ)
Profesor Kazimierz Grotowski - ciekawe życie wybitnego uczonego, wychowawcy wielu pokoleń fizyków

Dr Łukasz Rudnicki (WFiIS AGH)
W gąszczu relacji nieoznaczoności

Prof. Krzysztof Kułakowski (WFiIS AGH)
Z pism Mariana Smoluchowskiego: o przypadku i przyczynowości

Prof. Hala Zreiqat (University of Sydney, Biomaterials and Tissue Engineering Unit, Sydney Australia)
Bioceramic Nanocomposites and Nanoparticles; A Versatile Modular Platform for Promoting Musculoskeletal Regeneration

Prof. Walter Oelert (Johannes Gutenberg University Mainz, Germany)
Would it matter if the matter was the same as antimatter?

Dr. Siddharth S. Saxena (Cavendish Laboratory, University of Cambridge)
Quantum Criticality with and without Electrons

Prof. Andrzej Maciejczak (Katedra Neurochirurgii i Spondyliatrii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego)
Bóle kręgosłupa czyli utrapienie współczesnego człowieka

Prof. Franciszek Kajzar (Ecole Normale Superieure, Lyon, France; Politehnica University of Bucharest, Romania)
Deoxyribonucleic acid and potentiality of its application in photonics and electronics

Dr Grzegorz Pająk (IF UJ)
Nowoodkryta materia miękka: modulowane fazy nematyczne

Dr hab. Francesco Giacosa (Institute of Physics, Jan Kochanowski University, Kielce Institute for Theoretical Physics, J. W. Goethe University, Frankfurt am Main)
Non-exponential Decay and the Quantum Zeno Effect

Prof. Andrzej Ślebarski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
Materiały z silnie skorelowanymi elektronami: od izolatora Kondo do nadprzewodnika

Pokaz przedpremierowego odcinka filmu z serii „Geniusz". W filmie zostanie przedstawiona sylwetka i osiągnięcia naukowe Alberta Einsteina.

Prof. Jerzy Dudek (UdS and IPHC/IN2P3/CNRS, Strasbourg, FRANCE)
Do we owe our existence to the geometrical (”molecular”) symmetries on the sub-atomic level? [The issue of the atomic nucleus stability]

Prof. Tadeusz Domański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Majoranyzacja elektronów w nadprzewodnikach topologicznych

Dr Marcin Abram (Machine Learning Engineer at TypeScore, London, UK)
Machine Learning in Natural Language Processing

Dr Andrzej Kądzielawa (IF UJ)
Metalizacja wodoru

Dr hab. Jacek Zejma (IF UJ)
Elektryczny moment dipolowy neutronu ciągle poszukiwany

Prof. Jerzy Dudek (University of Strasbourg and IPHC CNRS)
Predictive power of complex models in physics - and what are they good for?

Prof. Steven Bass (IF UJ)
Vacuum energy and the cosmological constant

Prof. Jerzy Kreiner (UP Kraków)
Astronomia Gwiazdy Betlejemskiej


2016


Prof. Józef Spałek (IF UJ)
Układy silnie skorelowanych fermionów w perspektywie

Prof. Krzysztof Królas (IF UJ) i Dr Andrzej Kobos (PAU)
Wspomnienienia o Profesorze Andrzeju Hrynkiewiczu

Prof. Krzysztof A. Meissner (IFT UW)
Pierścienie na mapie promieniowania tła

Prof. Józef Spałek (IF UJ)
Nagroda Nobla z fizyki 2016: Topologiczne przejścia fazowe w układach niskowymiarowych

Prof. Maciej Lewenstein (ICFO - The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, Spain)
From quantum simulators to free improvised jazz

Prof. Robert J. Cava (Department of Chemistry, Princeton University, USA)
Finding New Electronic Materials

Prof. Jan Misiewicz (Politechnika Wrocławska)
Nanoinżynieria - od badań podstawowych do szerokich zastosowań

Prof. Luciano Rezzolla (Goethe University Frankfurt, Germany)
The physics and astrophysics of merging neutron-star binaries

Dr Charles Henry Bennett (IBM Research, USA)
Information is quantum: How weird physics discovered in the early 20th century belatedly helped us understand the nature of information and what can be done with it

Prof. Anton Zeilinger (University of Vienna and Austrian Academy of Sciences, Austria)
From Testing Quantum Mechanics to Applications

Dr Zofia Gołąb-Meyer (IF UJ)
Przeszkody poznawcze w uczeniu się fizyki

Prof. Michael Zharnikov (Heidelberg University, Germany)
Recent advances in molecular electronics: Molecular switches and charge transfer dynamics through molecular frameworks

Dr hab. Michał Zawada (UMK Toruń)
Nietrywialne zastosowania optycznych zegarów atomowych

Prof. Wiesław A. Kamiński (UMCS Lublin)
Sztuczny mózg - nie-biologiczna perspektywa ewolucji inteligencji: fantazja czy rzeczywistość?

Dr hab. Piotr Cyganik (IF UJ)
Udane badania motyla przy użyciu młotka - czyli fluktuacje stabilności wiązań chemicznych w nanostrukturach ujawnione dzięki zastosowaniu techniki SIMS

Prof. Bogdan Cichocki (WF UW)
O Marianie Smoluchowskim przed zbliżającą się setną rocznicą śmierci

Prof. Bartosz Grzybowski (IBS Center for Soft and Living Matter and the Department of Chemistry, UNIST, Ulsan, South Korea)
From “Nanoions” to All-Nanoparticle Electronics

Prof. dr hab. Józef Spałek (IF UJ, ACMiN AGH)
Czy mamy początek ilościowej teorii nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego?

Prof. Dr. Fedor Jelezko (Institute of Quantum Optics, Ulm University)
Quantum sensing with single spins in diamond

Pokaz filmu „That's the story" przedstawiający „Manhattan Project" widziany oczyma uczestnika – Prof. Roy J. Glaubera wraz z wprowadzeniem oraz dyskusją z panią reżyser Maite Soto i producentem filmu, Jose Latorre (Barcelona)”

Dr hab. Andrzej Kułak (WIEiT AGH)
Nieznana europejska historia tranzystora - analiza drogi do odkrycia

Prof. dr hab. Józef Korecki (WFiIS AGH, IKiFP PAN)
,,Powierzchnia jak żywa”, czyli LEEM - mikroskopia elektronowa na niskoenergetycznych elektronach

Prof. dr hab. Zdzisław Burda (WFiIS AGH)
Modelowanie rozkładu bogactwa

Prof. dr hab. Andrzej Królak (IM PAN w Warszawie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku)
Wykrycie fal grawitacyjnych

Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wi(e)dzieć więcej: Dwie nowe techniki obrazowania molekularnego w badaniach procesu fotosyntezy

Dr hab. Władysław Błasiak (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Oczy - zwierciadła umysłu. Eyetracking

Prof. dr hab. Józef Korecki (WFiIS AGH)
Powierzchnia jak żywa”, czyli „LEEM - mikroskopia elektronowa na niskoenergetycznych elektronach

ODWOŁANE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW I OD PRELEGENTA


2015


Dr Łukasz T. Stępień (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Logika matematyczna a matematyka i fizyka (i nie tylko)

Prof. Marek Jeżabek (IFJ PAN)
Masy i oscylacje neutrin - Nagroda Nobla z Fizyki 2015

Prof. dr hab. Andrzej Herdegen (IF UJ)
O relacjach komutacji i nieoznaczoności w teorii kwantowej

Prof. dr hab. Jan J. Żebrowski (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)
Fizyka układów złożonych w analizie zmienności rytmu serca płodu w łonie matki

Prof. dr hab. Piotr Bizoń (IF UJ)
100 lat ogólnej teorii względności

Prof. Uzy Smilansky (The Weizmann Institute of Science, Rehevot, Israel)
Can one count the shape of a drum?

Prof. dr hab. Paweł Moskal (IF UJ)
Wgląd w naturę materii za pomocą J-PET

Dr Krzysztof Malarz (WFiIS AGH)
Dyskretny urok automatów komórkowych

Prof. Yuri Oganessian (Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JIRN Dubna Russia)
Super Heavy Nuclei

Prof. dr hab. Wojciech Gawlik i Prof. dr hab. Jerzy Zachorowski (IF UJ)
Rok światła – era fotoniki

Prof. Gerald Gabrielse (Harvard University, USA)
Setting Traps for Antimatter

Dr Andreas Schnyder (Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Niemcy)
Classification of topological quantum matter with reflection symmetries

Prof. Mikhail Lukin (Harvard University, Department of Physics, USA)
New interface between quantum optics and nanoscience

Prof. dr hab. Henryk Figiel (WFiIS, AGH)
Kierunki rozwoju obrazowania magnetyczno-rezonansowego

Prof. Dr. Hans-Rainer Trebin (Institut für Theoretische und Angewandte Physik der Universität Stuttgart , Niemcy)
Fiber bundles and topology for quantum matter

Prof. Dr Owe Philipsen (ITP, Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt nad Menem, Niemcy)
Lattice QCD and Nuclear Physics: Success and Challenges

Prof. dr hab. Piotr Bożek (WFiIS, AGH)
Najmniejsza kropla płynu

Prof. dr hab. Lech Longa (IF UJ)
``Chiralna materia miękka"

Dr Jakub Mielczarek (LPSC Grenoble, IF UJ)
``Garage of Complexity - Scientific Rock 'n' Roll"

Prof. dr hab. Bernard Korzeniewski (WBBiB UJ)
Mózg a samo-świadomość

Dr hab. Mariusz Sadzikowski (IF UJ)
Nadprzewodnictwo w chromodynamice kwantowej

Prof. dr hab. Józef Spałek (IF UJ, ACMiN AGH)
Dlaczego nadprzewodnictwo jest zjawiskiem fundamentalnym?

Prof. dr hab. Krzysztof Sacha (IF, UJ)
Kryształy czasowe

Prof. Jerzy W. Niewodniczański (WFiIS, AGH)
Energetyka jądrowa dla Polski?


2014


Dr Tytus Bernaś (IBD PAN, Warszawa) Dr hab. Zenon Rajfur (IF UJ)
Nowoczesne metody mikroskopii optycznej - Nobel z chemii 2014

Dr hab. Jarosław Kwapień (IFJ PAN)
Język naturalny z perspektywy fizyka

Dr hab. Agata Kamińska (IF PAN, Warszawa)
Nowe źródła światła oparte na półprzewodnikach azotkowych – Nobel z fizyki 2014

Prof. dr hab. Jacek Golak (IF, UJ)
Teoria układów trzynukleonowych - badania grupy krakowskiej

Prof. Tomasz Taylor (Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA)
Piękne Amplitudy

Dr Jarosław Flis (IDiKS, UJ), Prof. dr hab. Wojciech Słomczyński (IM, UJ), Prof. dr hab. Karol Życzkowski (IF, UJ)
Matematyka Przedwyborcza

Prof dr hab. Janusz Adamowski (WFiIS AGH)
Fizyka przyrządów spintronicznych z nanodrutów półprzewodnikowych

Dr hab. Paweł Góra (WFAIS UJ)
Termodynamika informacji

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (WFiIS AGH)
Kwantowy układ SI

Dr Michał Cieśla (IF UJ)
Losowe upakowanie kul w wymiarach fraktalnych

Prof. dr hab. Krzysztof Królas, Prof. dr hab. Andrzej Warczak (WFAIS UJ)
Przystanek: Reymonta 4

Dr hab. Tomasz Kozik, Prof. dr hab. Jerzy Dobrucki, Dr hab. Stanisław Knutelski, Dr Michał Woźniakiewicz, Dr Marek Gołąb, Mgr Jacek Bagniuk, Mgr Justyna Nowak, Dr Łukasz Sobczyk, Konrad Szymański (WFAIS, WCh, WBiNoZ, WBBiB UJ)
Z nową aparaturą w nowy wiek

Prof. dr hab. Andrzej M. Oleś (IF UJ)
Splątanie kwantowe w układach z orbitalnymi stopniami swobody

Prof. dr hab. Tomasz Story (IF PAN)
Materiały topologiczne

Prof. dr hab. Andrzej Szytuła (IF UJ)
Rok krystalografii - historia i teraźniejszość

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański (WFiIS AGH)
Globalne zmiany klimatu Ziemi w świetle V Raportu IPCC

Prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs (IF UJ)
Dwa lata od odkrycia cząstki Higgsa przez eksperymenty LHC

Prof. dr hab. Jacek Dziarmaga (IF UJ)
Dynamika kwantowych przejść fazowych

Dr Szymon Pustelny (IF UJ)
Eksperymentalne próby „spojrzenia” poza Model Standardowy

Dr hab. Marian Soida (OA UJ)
Co radioastronom widzi w galaktykach

Dr hab. Andrzej Sitarz (IF UJ, IM PAN)
Nieprzemienna Geometria Oddziaływań Fundamentalnych

Dr hab. inż. Marcin Sikora (WFiIS AGH)
Wysokorozdzielcza spektroskopia rentgenowska

Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak (IF UJ)
Złożoność, przypadek, samoorganizacja - współczesna termodynamika nierównowagowa i teoria układów złożonych

Prof. dr hab. Józef Spałek (IF UJ, ACMiN AGH)
Od klasycznych do kwantowych przejść fazowych – na przykładach

Prof. dr hab. Ryszard Szczerba (CA PAN)
Obserwacje kosmosu w podczerwieni i zakresie submilimetrowym

Prof. dr hab. Wojciech Florkowski (IF UJK, IFJ PAN)
Termodynamiczny i hydrodynamiczny opis produkcji cząstek w relatywistycznych zderzeniach jonów


2013


Prof. dr hab. Michał Praszałowicz (IF UJ)
Od modelu kwarków do teorii silnych oddziaływań (40 lat chromodynamiki kwantowej)

Prof. dr hab. Marcin Marian Wójcik (IF UJ)
Bezpośrednia detekcja cząstek ciemnej zimnej materii. Najnowsze wyniki eksperymentów

Dr hab. Maciej Wojtowski (IF UMK)
Spójność a czasowo-częstotliwościowa manipulacja fazą światła

Prof. dr hab. Krzysztof Królas i Prof. dr hab. Marek Stankiewicz (IF UJ)
Aktualny stan budowy synchrotronowego źródła światła - SOLARIS

Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski (IF UJ)
Pół wieku modelu kwarków

Dr hab. Bartłomiej Dybiec (IF UJ)
Egzotyczne zastosowania fizyki statystycznej

Prof. dr hab. Zbigniew Majka (IF UJ)
O sukcesach i nadziejach w poszukiwaniu jąder superciężkch

Dr hab. Leszek Motyka (IF UJ)
Nagroda Nobla z fizyki 2013

Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski (IF UJ)
Ultra zimne atomy w ujemnych temperaturach bezwzględnych czyli proste zastosowania modeliny XXI wieku

Dr Grzegorz Zuzel (IF UJ)
Co dziś wiemy o neutrinach?

Dr hab. Mariusz Witek (IFJ PAN)
Poszukiwania Nowej Fizyki w eksperymencie LHCb na LHC

Dr Szymon Sikora (IF UJ)
Model globalnego dysku galaktyk spiralnych

Dr Adam Wojciechowski (IF UJ)
Doświadczenia nad superpozycjami stanów kwantowych w zimnych gazach atomowych

Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski (IF UJ)
Projekt Manhattan

Dr Jacek Otwinowski (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research, Darmstadt)
Study of the Quark-Gluon Plasma at the LHC

Prof. dr hab. Andrzej Zaleski (INTiBS PAN Wrocław)
Kriogenika wczoraj i dziś

Prof. dr hab. Andrzej Szytuła (IF UJ)
Jak skroplono gazy powietrza

Prof. dr hab. Krzysztof Stanisław Szot (Peter Grunberg Institut Forschungszentrum Julich, IF UŚ Katowice)
Memristor- wyzwanie rzucone fizyce półprzewodników oraz chemii defektów

Prof. Sebastian Schmidt (Forschungszentrum Julich GmbH)
Research Center Julich: Highlights from the Present and Directions for the Future

Prof. J. Miguel Rubi (Departament de Fisica Fonamental, Facultat de Fisica, Universitat de Barcelona)
Coarse-graining and thermodynamics in far-from-equilibrium systems

Dr hab. Jacek Bieroń (IF UJ)
Dlaczego złoto jest żółte. Efekty relatywistyczne w chemii i fizyce atomowej

Prof. dr hab. Jerzy Szwed (IF UJ)
Czas edukacji

Prof. dr hab. Jerzy Bartke (IFJ PAN)
60 lat fizyki hiperjąder

Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek (IF UJ)
Komputerowo wspomagana diagnostyka zmian barwnikowych skóry

Prof. dr hab. Maria Bałanda (IFJ PAN)
Magnetyzm materiałów molekularnych – nanomagnesy i układy funkcjonalne


2012


Prof. dr hab. Marek Stankiewicz (CPS UJ)
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS przy UJ - stan realizacji projektu

Prof. dr hab. Paweł Olko (IFJ PAN)
Radioterapia protonowa – wyzwania dla fizyków

Dr Grzegorz Zuzel (IF UJ)
Neutrino cząstką Diraca czy Majorany? Status eksperymentu GERDA

Prof. dr hab. Romuald Janik (IF UJ)
Nowe oblicza teorii strun: od teorii strun do teorii cechowania

Dr Marcin Misiaszek (IF UJ)
Czy znamy wszystkie parametry oscylacji neutrin?

Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski (IF UJ)
Zimne atomy w sieciach optycznych -plastelina XXI wieku.

Prof. dr hab. Bogusław Kamys (IF UJ)
ITER - droga do energetyki termojądrowej

Prof. dr hab. Wojciech Gawlik (IF UJ)
Nagroda Nobla z fizyki 2012

Prof. dr hab. Marek Kutschera (IF UJ)
Obserwacja włóknistej struktury kosmologicznego rozkładu ciemnej materii

Prof. Frank Wilczek (MIT)
Models of Topology Changes

Prof. dr hab. Stanisław Urban (IF UJ)
Profesor Jerzy Janik (1927 – 2012) Sylwetka Uczonego i Wychowawcy

Prof. dr hab. Maciej Nowak (IF UJ, Centrum Badań Systemów Złożonych im. Marka Kaca)
Różne oblicza złożoności

Prof. John T. Yates, Jr. (University of Virginia, Charlottesville)
Observation of Chemical Reactions on Surfaces using STM - Watching Individual Molecules do their Molecular Dances

Prof. dr hab. Marcin Wójcik (IF UJ)
Eksperyment Borexino - detekcja słabego strumienia neutrin słonecznych z reakcji pep

Prof. Dr. Jean-François Roch (Laboratoire Aimé Cotton, CNRS, Université Paris-Sud and Ecole Normale Supérieure de Cachan)
Wave-particle duality for a single-photon: from Einstein to Wheeler’s delayed choice experiment

dr A. Odrzywołek (IF UJ)
Supernowe Ia i kosmologia

Prof. dr R. Grimm (IEP University of Innsbruck i IQOQI Austrian Academy of Sciences)
Ultracold Atoms: Model Kits for Quantum Matter

dr inż. M. Dudek i Prof. dr hab. P. Tomczyk (WEiP AGH)
Ogniwa paliwowe zasilane paliwem węglowym

Prof. dr hab. P. Moskal (IF UJ)
Nowe emisyjne tomografy pozytonowe

Prof. dr hab. P. Zieliński (IF PK i IFJ PAN)
Grające kwanty: wykorzystanie zjawisk dźwiękowych w nauczaniu mechaniki kwantowej

dr E. Grodner (IFD UW)
Spontaniczne naruszenie symetrii odwracania czasu w fizyce jądrowej - zjawisko chiralności jądrowej

Prof. dr hab. M. Mitchell (ICFO -The Institute of Photonic Sciences, Barcelona)
Toward quantum enhancement of optical magnetometry

Prof. dr hab. I. Białynicki-Birula (CFT PAN)
Relacja nieokreśloności dla fotonów

Dr hab. Piotr J. Durka (IFD UW)
Elektroencefalografia, interfejsy mózg-komputer i neuroinformatyka

Dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska (WAEIiE AGH)
Elektroniczny nos - rozpoznawanie nie tylko zapachów


2011


Prof. dr hab. Zbigniew Sojka (WCh UJ)
Chemia kształtu - nanomateriały tlenkowe

Prof. dr hab. Józef Mościcki (IF UJ)
Sieci protonowe wody na powierzchniach biologicznych i biomimicznych

Prof. dr hab. Marek Przybylski (Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle i WFiIS AGH)
Struktura elektronowa, studnie kwantowe i anizotropia magnetyczna

Dr Jakub Rysz (IF UJ)
Wysokorozdzielcza spektrometria masowa jonów wtórnych

Dr hab. Jerzy Zachorowski (IF UJ)
Metrologia kwantowa - o optycznych wzorcach częstotliwości

Dr hab. Andrzej Rybicki (IFJ PAN)
Oddziaływania silne i elektromagnetyczne w zderzeniach ciężkich jonów

Prof. dr hab. Janusz Wolny (WFiIS AGH)
Dan Shechtman - Nagroda Nobla za odkrycie kwazikryształów

Dr hab. Agnieszka Pollo (OA UJ)
Nagroda Nobla z fizyki 2011

Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska (IFJ PAN)
Czy neutrina mogą się poruszać z prędkością większą niż światło w próżni?

Dr Michał Łukomski (IKiFP PAN)
Interferencyjne badania mikrouszkodzeń warstw malarskich - strategia ochrony obiektów zabytkowych

Prof. dr hab. Józef Korecki (WFiIS AGH i IKiFP PAN)
O magnetycznych właściwościach pewnych nanostruktur – czyli dobrze znany układ badany nową metodą i co z tego wyniknęło

Prof. Dr Matthias Weidenmuller (Physikalisches Institut, Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg, Germany)
Interactions in Ultracold Gas of Rydberg Atoms

Prof. Dr Dr. h. c. Klaas Bergmann (Technische Universitat, Kaiserslautern, Germany)
Population Transfer between Quantum State to Perfection: STIRAP and how it came about

Prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski (IF UJ)
Gra w kości w fizyce fazy skondensowanej. Atomistyczne symulacje Monte Carlo

Dr Tadeusz Pałasz (IF UJ)
Hel w płucach - gazy hiperspolaryzowane do obrazowania medycznego

Dr hab. Piotr Salabura (IF UJ)
Nowe, ciekawe właściwości cząstek w gęstej materii jądrowej

Dr Krzysztof Kozak oraz Dr hab. Jerzy M. Mietelski (IFJ PAN)
Co się wydarzyło w Fukushima?

Prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (WFiIS AGH)
O normie współdziałania

Dr hab. Grzegorz Michałek (OA UJ)
Żyjąc z gwiazdą na karku

Prof. dr hab. Eugeniusz Rokita (CM UJ)
Fizyka medyczna u progu XXI wieku

dr Bartłomiej Dybiec (IF UJ)
Statystyki Leviego jako narzędzie opisu układów nierównowagowych

Prof. dr hab. Matrek Szymoński (IF UJ)
Technologie w skali atomowej dla potrzeb elektroniki przyszłości

Prof. dr hab. Michał Praszałowicz (IF UJ)
Prawa skalowania w fizyce wysokich energii, a najnowsze dane z akceleratora LHC

dr Agnieszka Jachołkowska (LPNHE, Paris)
Fundamental Physics and Cosmology with gamma-ray Astronomy


2010


Prof. dr hab. Zdzisław Burda (IF UJ)
Macierze losowe: od fizyki fundamentalnej do praktycznych zastosowań

dr Marcin Kubasik (IF UJ)
Eksperymenty z ultra-zimną materią w pułapkach o niezwykłych kształtach

Prof. dr Hugh J. Byrne (Focas Research Institute, Dublin Institute of Technology, Ireland)
Biomedical applications of Vibrational Spectroscopy – disease diagnostics and beyond

Prof. dr hab. Stanisław Bednarek i Dr. hab. Bartłomiej Szafran (WFiIS AGH)
Operacje na spinie pojedynczego elektronu w zastosowaniu do budowy bramek logicznych komputera kwantowego

Dr hab. Jerzy Zachorowski (IF UJ)
50 lat powstania lasera

Dr Krzysztof Szymaniec (National Physical Laboratory, Teddington)
Czy należy zmienić definicję sekundy?

Dr hab. Adam Rycerz (IF UJ)
Nobel 2010

Prof. dr hab. Tomasz Dietl (IF PAN i IFT UW)
Spintronika

Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki (Katedra Elektroniki AGH)
Efekt transferu spinowego momentu pędu (spin transfer toroque) w magnetycznych złączach tunelowych

Dr Maciej Trzetrzelewski (IF UJ)
Krótka historia membran

Prof. dr hab. Andrzej Budkowski (IF UJ)
Samo-organizacja w wieloskładnikowych mikro- i nano-warstwach makromolekuł i jej zastosowania w elektronice i biotechnologii

Prof. dr Andrzej Królak (IM PAN)
Perspektywy detekcji fal grawitacyjnych

Prof. Dr Klaus Fredenhagen (ITP, Universitaet Hamburg, Germany)
Time as an observable in quantum physics

Prof. dr hab. Szymon Malinowski (IG UW)
Globalne ocieplenie okiem fizyka

Dr hab. Piotr Cyganik (IF UJ)
,,Czwarty element" elektroniki

Prof. dr hab. Konrad Banaszek (IFT UW)
Interferometria kwantowa: liczenie zysków i strat

Prof. Kazimierz Grotowski (IF UJ)
Świat w oczach fizyka z perspektywy 60 lat

Dr Jan CZERNIAWSKI (Instytut Filozofii UJ)
Wydłużenia czasów, skrócenia wymiarów, brak upływu czasu... czyli coś, o czym mówi szczególna teoria względności

Dr hab. Katarzyna OTMIANOWSKA-MAZUR (OA UJ)
Turbulencja magnetohydrodynamiczna i szybka rekoneksja magnetyczna


2009


Prof. Ewa GUDOWSKA-NOWAK (IF UJ)
Czarny łabędź albo potęga (nie)przewidywalności: O lotach Lévy'ego, błądzeniu losowym i paradoksalnej dyfuzji

Dr Grzegorz POLOK (IFJ PAN)
Obecny stan akceleratora LHC, a także eksperymentu LHCb

Dr hab. Paweł OLKO (IFJ PAN)
Współczesne metody radioterapii nowotworów wiązkami jonów

Dr Szymon PUSTELNY (IF UJ)
Magnetometria optyczna – najdokładniejsze pomiary pól magnetycznych

Dr Beata ZIAJA-MOTYKA (CFEL, DESY, Hamburg)
Lasery na swobodnych elektronach – źródła synchrotronowe przyszłości

Prof. Karol ŻYCZKOWSKI (IF UJ)
O statystykach cytowań, wskaźniku 'Impact Factor' i indeksie Hirscha: Czy i jak używac danych bibliometrycznych?

Prof. Jerzy JURKIEWICZ (IF UJ)
Grawitacja kwantowa

Prof. Krzysztof ROGACKI (INTiBS PAN)
Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej: mit czy realna perspektywa

Dr hab. Bartłomiej POKRZYWKA (IF UP) i dr hab. Krzysztof DZIERŻĘGA (IF UJ)
Nagroda Nobla z fizyki za 2009

Prof. Jacek HENNEL (IFJ PAN)
Wspomnienia z budowy pierwszego w Polsce cyklotronu

Dr Grzegorz ZUZEL, (IF UJ)
Detekcja niezwykle rzadkich zjawisk fizycznych

Prof. Jerzy SANETRA (IF PK)
Zastosowanie związków organicznych w optoelektronice

Dr hab. Marek KOWALSKI (IFJ PAN)
Co Alicja zobaczy po drugiej stronie lustra – program fizyczny eksperymentu ALICE

Prof. Marek URBANIK (OA UJ)
Magnetyczna diagnostyka zderzeń między galaktykami

Dr hab. Edward A. GOERLICH (IF UJ)
Polski synchrotron – możliwości badawcze

Prof. Barbara WOSIEK (IFJ PAN)
Eksperyment ATLAS: stan aktualny i perspektywy

Dr hab. Andrzej HERDEGEN (IF UJ)
Wydłużenia czasów, skrócenia wymiarów, brak upływu czasu,... czyli wszystko, o czym nie mówi szczególna teoria względności

Dr Tomasz A. KAWALEC (IF UJ)
Laser atomowy – świecimy atomami

Prof. Robert R. GAŁĄZKA (IF PAN, Warszawa)
Fizyka półprzewodników, historia i perspektywy

Prof. Wojciech GAWLIK (IF UJ)
Od atomu do diamentu...

Mgr Jerzy F. Gierula (IF UJ)
Dziesięć lat internetowego systemu ogłoszeń o seminariach (na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) w Instytucie Fizyki UJ

Dr Jan CZERNIAWSKI (Instytut Filozofii UJ)
Rewolucja relatywistyczna a ontologia fizyki

Dr hab. Mariusz WITEK (IFJ PAN)
Eksperyment LHCb – zagadka znikniecia antymaterii

Prof. Corinne GOY (LAPP-Annecy Francja)
Indirect Dark Matter searches (AMS, IceCube/Antares, Pamela, Glast/Hess)

Prof. Marek SZYMOŃSKI (IF UJ)
Funkcjonalizacja powierzchni poprzez adsorpcję i samoorganizację molekuł organicznych oraz manipulację w skali atomowej

Prof. Michal TURAŁA (IFJ PAN, Kraków)
Grid komputerowy dla fizyki


2008


Prof. Marcin WÓJCIK (IF UJ)
Wyniki eksperymentu BOREXINO po 192 dniach pomiarów

Prof. Maciej A. NOWAK (IF UJ)
Uwięzienie, turbulencje i kolorowe katastrofy

Prof. Michał PRASZAŁOWICZ (IF UJ)
LHC: w poszukiwaniu zaginionych symetrii

Prof. Józef SPAŁEK (IF UJ)
Niekonwencjonalne stany nadprzewodzące

Dr hab. Paweł WĘGRZYN
Siły Casimira

Prof. Leszek ROSZKOWSKI (University of Sheffield, Dept. of Physics and Astronomy, Astro-Particle Theory and Cosmology Group)
Ciemna Materia

Dr hab. Leszek JÓZEFOWSKI (IF UJ)
Historia prognozy pogody

Prof. Kazimierz BODEK (IF UJ)
Oscylacje nn' – neutrony ultra-zimne poszukuja świata lustrzanego

Prof. M. A. NOWAK & prof. M. RÓŻAŃSKA (IF UJ)
Nagroda Nobla z fizyki 2008 dla Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashiego oraz Toshihide Maskawy

dr hab. Danuta KRUK (IF UJ)
Zmysły elektromagnetyczne u zwierząt


Finał VII Ogólnopolskiego Konkursu na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki

Dr hab. Krzysztof SACHA (IFJ PAN, Kraków)
Mechanika klasyczna w służbie atomu

Prof. Maria RÓŻAŃSKA (IFJ PAN, Kraków)
Łamanie symetrii CP w rozpdach mezonów pięknych

Prof. Lenny RIVKIN (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, EPFL and Paul Scherrer Institute, PSI Switzerland)
Evolution of Light Sources

Dr Małgorzata LEKKA (IFJ PAN, Kraków)
Wykorzystanie mikroskopii sił atomowych do detekcji zmian nowotworowych

Dr hab. Piotr SALABURA (IF UJ)
Badania własności gęstej i gorącej materii hadronowej przy pomocy wirtualnych fotonów

Prof. Andrzej SZYTUŁA (IF UJ)
Dlaczego fizykom fazy skondensowanej potrzebne są duże urządzenia badawcze?

Dr Marta MARSZAŁEK (IFJ PAN, Kraków)
Nanostrukturalne własności interfejsów w układzie Co/Cu

Prof. Stanisław URBAN (IF UJ)
Wpływ ciśnienia na własności ciekłych kryształów

Prof. Jacek KOSSUT (IF PAN, Warszawa)
Półprzewodnikowe kropki kwantowe – jak je zrobić i po co?

Prof. Rafał BRODA (IFJ PAN, Kraków)
Wejście do dziewiczych obszarów jąder atomowych

Dr hab. Paweł MOSKAL (IF UJ)
Struktura i oddziaływanie hadronowe mezonów lekkich

Prof. Abhay ASHTEKAR (Pennsylvania State University)
Gravity, Geometry and the Quantum

Dr Tomasz BRZOZOWSKI (IF UJ)
O fizyce społeczeństwa

Dr hab. Bożena ROMANOWSKA (Dixon, Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej CM UJ) & dr hab. Paweł OLKO (IFJ PAN, Kraków)
Radioterapia protonowa w Krakowie – projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej

Dr Ireneusz NATKANIEC (IFJ PAN, Kraków & ZIBJ, Dubna)
Krakowski wkład w badania neutronowe na impulsowych reaktorach w Dubnej


2007


Dr Joanna JANIK-KOKOSZKA (IF UJ)
Krakowskie badania anizotropii lepkości ciekłych kryształów – od Mięsowicza po dzień dzisiejszy

Prof. Krzysztof TOMALA (IF UJ)
Gigantyczny magnetoopór

Prof. Henryk WILCZYŃSKI (IFJ PAN, Kraków)
Czy Obserwatorium Pierre Auger otwiera nowe okno obserwacji Wszechświata

Prof. Frank WILCZEK (Center for Theoretical Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA)
The Universe is a Strange Place

Prof. Karol ŻYCZKOWSKI (IF UJ)
Dlaczego pierwiastek: o systemach głosowania w Radzie Unii Europejskiej

Prof. Jerzy HABER (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków)
Procesy chemiczne na powierzchni ciał stałych – Nagroda Nobla 2007 dla Gerharda Ertla

Dr hab. Marek STANKIEWICZ (IF UJ)
Attosekundowe impulsy świetlne – nowe wyzwania w fizyce

Dr hab. Edward GOERLICH (IF UJ)
Dlaczego synchrotron jest tak ważny – komu i czemu będzie służył?

Prof. Marcin WÓJCIK (IF UJ)
Pierwsze wyniki pomiaru strumienia 7Be neutrin słonecznych w eksperymencie BOREXINO

Dr. Mark de JONG & Dr. Les DALLIN (Canadian Light Source Inc., University of Saskatchewan, Canada)
Proposal for a Synchrotron Light Source for Kraków, based on Canadian Light Source Experience

Prof. Bronisław ŚREDNIAWA (IF UJ)
Instytut Fizyki UJ w XX wieku

Dr. hab. inż. Jerzy CETNAR (WFiIS AGH)
Wysokotemperaturowy reaktor jądrowy w Polsce

Prof. Jan A. GAJ (IFD UW)
Kropki kwantowe – nieklasyczne źródła światła

Prof. Dr. Werner HOFMANN (Max-Planck-Institut, Heidelberg)
The Galaxy in a new light: high energy gamma ray astronomy with H.E.S.S

Prof. Jakub ZAKRZEWSKI (IF UJ)
Fizyka fazy skondensowanej w fizyce atomowej, czyli o zimnych atomach w sieciach optycznego potencjału

Dr hab. Stanisław BEDNAREK (WFiIS AGH)
Indukton, czyli soliton elektronowy w nanostrukturach póprzewodnikowych


Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego PTF

Dr. Michał ZAWADA (Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Polski kondensat Bosego-Einsteina

Prof. Peter L. BIERMANN (MPI Bonn & University of Bonn & University of Alabama)
Discovery with multi messengers: The probably history of a big black hole

Prof. Reinhard KULESSA (IF UJ)
FAIR oraz XFEL – nowe możliwości badawcze dla fizyków polskich (2)

Prof. Helena BIAŁKOWSKA (Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana)
Jest plazma – nie ma plazmy? Zderzenia relatywistycznych jonów.

Prof. Reinhard KULESSA (IF UJ)
FAIR oraz XFEL – nowe możliwości badawcze dla fizyków polskich (1)


2006


Prof. Ewa RONDIO (Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Warszawa)
Bliskie i dalekie plany fizyki neutrin

Prof. Marta DZIEDZICKA-WASYLEWSKA (Instytut Farmakologii PAN, Kraków)
Fizyczne metody badania mózgu

Dr. Daniel FRUCHART (Laboratoire de Cristallographie du CNRS, Grenoble)
Hydrogen storage in hydrides for safe energy systems

Prof. Marian GRYNBERG (IFD UW)
Atom wodoru w zero-wymiarowej przestrzeni – donor w kropce kwantowej – doświadczenia i model

Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ (IFJ PAN, Kraków)
Perspektywy energetyki

Prof. Roman JUSZKIEWICZ (Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika, Warszawa)
Nobel 2006 z fizyki – mikrofalowe promieniowanie tła

Dr hab. Piotr BIZOŃ (IF UJ)
Czarne dziury i fale grawitacyjne


Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki (drugie konwersatorium w całości transmitowane przez internet z WFiIS AGH)

Prof. Krzysztof FIAŁKOWSKI (IF UJ)
Setna rocznica urodzin Ettore Majorany

Dr Andreas BUCHLEITNER (Max-Planck-Institut für Physik Komplexer Systeme, Drezno)
The noise makes the signal – what a small fry should know about stochastic resonance

Prof. Zbigniew MAJKA (IF UJ)
Od czterech żywiołów do kwarków i gluonów

Prof. Yuri OGANESSIAN (Flerov Laboratory of Nuclear Research, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna)
Synthesis and decay properties of superheavy elements

Dr Maria BRZOZOWSKA (IF UJ)
Jak badać atomy w temperaturach bliskich zera bezwzględnego

Dr hab. Bogdan IDZIKOWSKI (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań)
Unoszenie w polu magnetycznym

Dr. Kai ZUBER (Department of Physics, University of Oxford & Department of Physics and Astronomy, University of Sussex)
Double beta decay

Dr hab. Krzysztof GOLEC-BIERNAT (IFJ PAN, Kraków)
Kwarkowo-gluonowa struktura protonu

Prof. Józef SPAŁEK (IF UJ)
Nowa fizyka układów wielu cząstek – spinowo zależne masy kwazicząstek i kwantowe zjawiska krytyczne

Dr hab. Ludwik PIEŃKOWSKI (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, UW)
Energetyka jądrowa w Polsce. Istotne pytania

Dr. M. SCHOLZ (GSI Darmstadt)
Ion Beams in Radiobiology: From Basic Research to Applications in Tumor Therapy

Prof. V.A. KARNAUKHOV (JINR, Dubna & FASA collaboration)
Spinodal State of Nuclear Matter

Dr Tolek TYLISZCZAK (Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory)
Mikroskopy rentgenowskie

Prof. Andrzej Kajetan WRÓBLEWSKI (WF UW)
Einstein i fizyka 100 lat temu

Prof. Ryszard SOSNOWSKI (Instytut Problemów Jądrowych, Warszawa)
Co wiemy o Bozonie Higgsa?


\246RF 2005


Prof. Michał OSTROWSKI (OA UJ)
Astrofizyka teraelektronowych fotonów γ: eksperyment HESS

Dr Włodzimierz GURYN (Brookhaven National Laboratory, USA)
Playing Billiards at the Colliders: Elastic Scattering at RHIC

Prof. Andrzej KOWALCZYK (IF, UMK w Toruniu)
Optyczna tomografia (OCT) w zastosowaniach okulistycznych

Dr hab. Marcin WÓJCIK (IF UJ)
Detekcja cząstek ciemnej, chłodnej materii w podziemnych laboratoriach

Prof. Robert WILLIAMS (Space Telescope Science Institute, Baltimore, USA)
Hubble Space Telescope: Its History & Discoveries

Prof. A. N. SISAKIAN (ZIBJ, Dubna)
Dziś i jutro Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej

Prof. T. M. BRZOZOWSKI, Prof. W. GAWLIK, Prof. J. ZAKRZEWSKI (IF UJ)
Nobel z fizyki 2005

Prof. Elżbieta ZIPPER (IF UŚ)
Niezwykłe własności nanonorurek węglowych

Prof. Jerzy JURKIEWICZ (IF UJ)
Czterowymiarowy wszechświat w lorentzowskiej kwantowej grawitacji

Sir Roger PENROSE (Oxford University UK)
Fashion, Faith, and Fantasy in Modern Physics, from Smallest to Largest Scales

Prof. Edward MALEC (IF UJ)
Dwa pytania współczesnej kosmologii

Dr Eryk WOLARZ (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska)
Fotoorientacja w cienkich warstwach polimerowych

Prof. Bronisław ŚREDNIAWA (IF UJ)
O zapomnianych fizykach krakowskich

Prof. Kazimierz GROTOWSKI (IF UJ)
Astronomia i fizyka: stosunki doskonałe czy raczej stulecie coraz bardziej kłopotliwych pytań?

Prof. Henryk ARODŹ (IF UJ)
Od wahadła do solitonów i fraktali

Dr hab. Włodzimierz WÓJCIK (IF PK)
Od gazu Fermiego do cieczy kwantowej Luttingera w jednym, dwóch... wymiarach?

Dr hab. Hubert HARAŃCZYK (IF UJ)
Fizyka baśni – o niemożności latających smoków, krasnoludków i olbrzymów


Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ (IFJ PAN, Kraków)
Zadziwiająca poznawalność przyrody: Człowiek jako obserwator świata i twórca nauki

Prof. Jerzy JANIK (IFJ PAN, Kraków)
Pogranicze fizyki i metafizyki

Prof. Bogusław MAJOR (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie)
Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej i powłoki uzyskiwane laserem impulsowym

Prof. Krzysztof KUŁAKOWSKI (WFiIS AGH)
Równowaga Heidera, czyli mitoza społeczna

Prof. Janusz WOLNY (WFiIS AGH)
20 lat kwazikryształów

Dr Aleksandra WESEŁUCHA-BIRCZYŃSKA (Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ)
Cząsteczki bioaktywne w świetle lasera

Dr hab. Kvetoslava BURDA (IFJ PAN, Kraków)
Dlaczego warto poznać fotosyntezę?


2004


Prof. Tomasz DOHNALIK (IF UJ)
Obrazowanie płuc spolaryzowanym helem – 5 lat później

Dr Jerzy ZACHOROWSKI (IF UJ)
"Zegarek fotonowy" czyli o optycznych wzorcach częstości

Prof. Zbigniew MAJKA (IF UJ)
Jak eksperyment BRAHMS obserwuje miniature Wielkiego Wybuchu?

Prof. Michał PRASZAŁOWICZ (OA UJ)
Pentakwarki – puszka Pandory, czy pusty los?

Prof. Ryszard NASKRĘCKI (WF UAM, Poznań)
Materiały fotoniczne i fotochromowe

Prof. Jacek BIEROŃ (IF UJ)
Jak zmierzono Wszechświat

Dr hab. Tadeusz Zbigniew DWORAK (WGGiIŚ AGH)
Na obraz i podobieństwo Ziemi

Prof. Krzysztof FIAŁKOWSKI (IF UJ)
Nagroda Nobla 2004 z fizyki dla: Davida Grossa, H. Davida Politzera i Franka Wilczka za odkrycie asymptotycznej swobody w teorii silnych oddziaływań

Dr hab. Rafał KOZUBSKI (IF UJ)
Wędrówki atomów w kryształach: skąd się biorą własności materiałów


Finał V Ogólnopolskiego Konkursu na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki (pierwsze konwersatorium w całości transmitowane przez internet z WFiIS AGH)

Dr hab. Karol ŻYCZKOWSKI (IF UJ)
Jak głosować w Radzie Unii Europejskiej: Nicea, propozycja konwentu i projekt kompromisu

Mgr Marta TARGOSZ (IF UJ)
Mikroskopia sił atomowych w badaniach reakcji immunologicznych

Dr Jakub RYSZ (IF UJ)
Zastosowanie metod analizy obrazu w badaniach cienkich warstw mieszanin polimerowych

Prof. Antoni PĘDZIWIATR (IF UJ)
Encyklopedia Doświadczeń Pokazowych na płytach DVD

Prof. Piotr PIERAŃSKI (Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska)
Fizyka strzału z bicza

Prof. Krzysztof PARLIŃSKI (IFJ PAN, Kraków)
Modelowanie komputerowe z pierwszych zasad wielu własności kryształów

Prof. Edward MALEC (IF UJ)
Czarne dziury we Wszechświecie

Dr Katarzyna OTMIANOWSKA-MAZUR (OA UJ)
Ewolucja pól magnetycznych w galaktykach

Dr hab. Barbara BLICHARSKA (IF UJ)
Spektroskopia NMR narzędziem warsztatu biofizyka

Prof. Marta PASENKIEWICZ-GIERULA (Zakład Biofizyki, Wydział Biotechnologii UJ)
Modelowe badania biomolekularnych układów błonowych

Prof. Theodore E. MADEY (Department of Physics and Astronomy, and Laboratory for Surface Modification Rutgers, The State University of New Jersey, USA)
Surface Science from the Nanometer to the Kilometer Range

Dr Marta MARSZAŁEK (IFJ PAN, Kraków)
Nanotechnologia przyszłością XXI wieku


Dr Dominique GOUTTE (GANIL, Caen, Francja)
Evolution of the GANIL facility in the European context: SPIRAL 2 Project
Dr Marek LEWITOWICZ (GANIL, Caen, Francja)
Physics with SPIRAL and SPIRAL 2

Dr Hubert HARAŃCZYK (IF UJ)
Rola wody w układach biologicznych

Dr Maria BAŁANDA (IFJ PAN, Kraków)
Obiecujący świat magnetyków molekularnych

Prof. dr hab. Maciej NOWAK (IF UJ)
Powabne sensacje – odkrycia nowych cząstek elementarnych z kwarkiem c

Dr hab. Marek URBANIK (OA UJ)
Międzygwiazdowy magnetyzm – pamiętnik dawnych galaktycznych katastrof


2003


Uroczyste konwerstatorium w 35-tą rocznicę śmierci Profesora Henryka Niewodniczańskiego
Dr Beata ZIAJA (IFJ PAN, Kraków)
Badania strukturalne pojedynczych biomolekuł z użyciem lasera na swobodnych elektronach
Dr Paweł STAROWICZ (IF UJ)
Własności drutów atomowych badane metodą spektroskopii fotoelektronów

Prof. Marek KUTSCHERA (IF UJ)
Ciemna materia?

Dr Bernard KORZENIEWSKI (Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UJ)
Termodynamiczne podstawy fenomenu życia

Prof. Dr. Oscar NAVILIAT-CUNCIC (Laboratoire de Physique Corpusculaire, CNRS-ENSI, Caen, Francja)
Search for exotic couplings in nuclear β decay

Prof. Jerzy BARTKE (IFJ)
Bariony pięciokwarkowe, czy nowa rodzina cząstek?

Dr hab. Christoph JANOWITZ (Uniwersytet Humbolta, Berlin)
Low energy excitations in solids probed by high resolved photoemission

Prof. Franciszek KROK (WF PW)
Przewodniki superjonowe

Prof. Andrzej WARCZAK (IF UJ)
Fizyka atomowa w ekstremalnych warunkach (od jonów ultra-relatywistycznych do ultra-chłodnych)

Prof. Józef SPAŁEK (IF UJ)
Nagroda Nobla 2003 z fizyki

Prof. Jerzy S. BLICHARSKI (IF UJ) & Prof. Andrzej JASIŃSKI (IFJ)
Nagroda Nobla 2003 z medycyny

Dr. Albrecht WAGNER (DESY & University of Hamburg)
TESLA – a New Tool for Science

Dr hab. Ewa GUDOWSKA-NOWAK (IF UJ)
Indukcja i kinetyka uszkodzeń radiacyjnych w DNA

Prof. Tomasz MATULEWICZ (IFD UW)
Produkcja cząstek w reakcjach cząstka-jądro i jądro-jądro przy energii 200A MeV

Prof. Jan BADZIAK (Instytut Fizyki Plazmy i Mikrosyntezy Laserowej, Warszawa)
Laserowa synteza termojądrowa

Dr Jacek DZIARMAGA (IF UJ)
Kondensaty Bosego-Einsteina

Prof. Jerzy DUDEK (Institut de Recherches Subatomiques, Strasbourg and Universite Louis Pasteur, Strasbourg)
Nucleons in the Nucleus: Their Lives and Habits


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OK PTF

Dr hab. Edward A. GÖRLICH & Dr Jacek KOŁODZIEJ & Dr hab. Marek STANKIEWICZ (IF UJ)
SUPER KRACO

Dr Jacek KIBIŃSKI (IFJ)
Mechanika badań wysiłkowych

Dr Jacek KOŁODZIEJ (IF UJ)
Struktura atomowa powierzchni półprzewodników AIIIBV obrazowana mikroskopem sił atomowych

Prof. Dr. Peter HÄNGGI (Dept. of Phys., Univ. of Augsburg)
Statistical Physics of Biocomplexity


2002


Prof. Agnieszka ZALEWSKA (IFJ Kraków)
Oscylacje neutrin – A.D. 2002

Prof. Jan Paweł NASSALSKI (Instytut Problemów Jądrowych, Warszawa)
Struktura nukleonu

Prof. Andrzej JASIŃSKI (IFJ)
Magnetyczny rezonans jądrowy w biomedycynie

Dr hab. Andrzej LENDA (WFiTJ AGH)
Samolot Bernoulliego

Prof. Dr. Walter OELERT (Forschungszentrum Jülich, Niemcy)
Steps on our way to antihydrogen at rest

Prof. Marek KUTSCHERA (Instytut Fizyki UJ i Instytut Fizyki Jądrowej)
Nagroda Nobla z fizyki w 2002 roku

Dr Małgorzata LEKKA (Instytut Fizyki Jądrowej)
Badanie sił molekularnych przy pomocy skaningowego mikroskopu sił atomowych

Dr Barbara WARCZAK (IF UJ)
Nauczanie fizyki – nadzieje, mity i rzeczywistość

Prof. Janusz A. ZAKRZEWSKI (IFD UW)
Na pięćdziesięciolecie odkrycia hiperjąder

Dr hab. Andrzej MAGIERA (IF UJ)
Przyjazna fizyka jądrowa


Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki

Prof. Kazimierz BODEK (IF UJ)
Neutron swobodny – laboratorium do badania fundamentalnych symetrii

Prof. Bronisław ŚREDNIAWA & Prof. Andrzej FULIŃSKI & Dr Paweł GÓRA & Prof. Andrzej BUDZANOWSKI & Dr Zofia GOŁĄB-MEYER & Prof. Kazimierz GROTOWSKI
Marian Smoluchowski. Od teorii atomistycznej do fizyki współczesnej

Dr Jarosław KOPERSKI (IF UJ)
Krótka historia pomiaru czasu – od zegara słonecznego do zegara atomowego

Prof. Kacper ZALEWSKI (IF UJ)
Spór o szacowanie niepewności doświadczalnych: Bayesiści vs. frekwentyści

Prof. Gerhard KRAFT (Instytut Badań Ciężkich Jonów, Darmstadt)
Ion Beam Therapy: an Application of Atomic and Nuclear Physics

Dr hab. Piotr PERLIN (Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN, Warszawa)
Laser emitujący fioletowe światło zbudowany na monokryształach azotku galu

Prof. Jerzy JANIK (IFJ)
Refleksje fizyka na temat różnych "sfer" istnienia

Prof. Józef SPAŁEK (IF UJ)
Jak mały może być metal, czyli o fizyce układów nanoskopowych

Dr Wojciech M. KWIATEK (IFJ)
Promieniowanie synchrotronowe nie tylko dla fizyków

Prof. Marek ZRAŁEK (IF UŚ, Katowice)
Znane i nieznane własności neutrin

Dr Piotr SALABURA (IF UJ)
Skąd biorą się masy hadronów i czy można je zmienić?

Dr hab. Włodzisław DUCH (UMK, Toruń)
Symulacje własności pamięci biologicznych

Prof. Marek JEŻABEK (IF UJ)
Czy neutrina są fermionami Majorany?

Dr Henryk WILCZYŃSKI (IFJ)
Promienie kosmiczne najwyższych energii: co przyniósł rok 2001

Prof. Marek KUTSCHERA (IF UJ & IFJ)
Wszechświat od rekombinacji do re-jonizacji


2001


Dr hab. Edward MALEC (IF UJ)
Czarne dziury i harmonia sfer

Dr Wojciech ZAJĄC (IFJ)
Całun Turyński w oczach fizyka

Prof. Henryk WITAŁA (IF UJ)
Układy kilkunukleonowe: wybrane aspekty badań i ich zastosowań

Prof. Marek SZYMOŃSKI (IF UJ)
Nanomanipulacje na powierzchni

Dr hab. Marek URBANIK (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Galaktyczne laboratorium fizyki plazmy

Dr Paweł KORECKI (IF UJ)
Niekonwencjonalne sposoby obrazowania struktury atomowej

Dr Jerzy ZACHOROWSKI (IF UJ)
Nagroda Nobla z fizyki w 2001 roku

Prof. Tadeusz SARNA (Instytutu Biologii Molekularnej)
Rola lipofuscyny w chronicznej fototoksyczności siatkówki oka

Prof. Joachim TREUSCH (Forschungszentrum Juelich, Niemcy)
Future is Our Mission: Research Strategy of the Forschungszentrum Jülich

Prof. Wojciech GAWLIK (IF UJ)
Fizyka zimnych atomów – temperatury niższe niż w kosmosie

Dr hab. Karol ŻYCZKOWSKI (IF UJ & CFT PAN, Warszawa)
O grach klasycznych i kwantowych

Prof. Maciej NOWAK (IF UJ)
Ekonofizyka

Prof. Józef SPAŁEK (IF UJ)
Ciecze kwantowe wczoraj i dziś

Dr Peter SENGER (Laboratorium Fizyki Ciężkich Jonów, Darmstadt)
How to Collapse a Neutron Star into a Black Hole

Prof. Mieczysław JAŁOCHOWSKI (IF UMCS, Lublin)
Kwantowanie przewodności elektrycznej w metalicznych nanodrutach

Prof. Jan LASA (WFiTJ AGH)
Przeszłe i przyszłe globalne skażenia środowiska

Dr hab. Piotr BIZOŃ (IF UJ)
Analiza wymiarowa czyli physics made easy

Prof. Marek JEŻABEK (IFJ)
Czemu wątpimy w Model Standardowy?

Prof. Gero VOGL (Hahn-Meitner-Institut Berlin and Universität Wien)
Quantum interference and atomic jumps in solids

Prof. Janusz ZAKRZEWSKI (IF UW, Warszawa)
Björn Wiik i fizyka w Polsce

Prof. Julian LINIECKI (AM Łódź)
Biologiczne działanie małych dawek promieniowania jonizującego

Prof. Agnieszka ZALEWSKA (IFJ)
Pierwsza obserwacja neutrina taonowego

Prof. Ryszard SOSNOWSKI (IPJ Warszawa) & Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ (IFJ i IF UJ)
Znaczenie udziału w CERN i ZIBJ dla rozwoju polskiej nauki


2000


Prof. Henryk SZYDŁOWSKI (IF UAM, Poznań)
Nauka a różdżkarstwo

Prof. Tomasz DIETL (Instytut Fizyki PAN i Szkoła Nauk ścisłych, Warszawa)
Półprzewodniki ferromagnetycze i spintronika

Prof. Rolf-Dieter HEUER (DESY, Hamburg)
The e+e- Linear Collider TESLA

Prof. Maciej BUGAJSKI (Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa)
Nagroda Nobla z fizyki 2000

Prof. Jerzy JANIK & Prof. Tomasz DOHNALIK & Prof. Lucjan JARCZYK
Sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Henryka Niewodniczańskiego w 100 rocznicę urodzin

Prof. Adam PRON (Commisariat d'Energie Atomic, Grenoble)
Nobel 2000 w dziedzinie nauk chemicznych

Prof. Roman HOŁYŃSKI (IFJ)
Eksperyment PHOBOS przy akceleratorze RHIC

Prof. Douglas R. O. MORRISON (CERN, Genewa)
Mass Extinction of Species – Were the Dinosaurs Killed by an Asteroid or by Volcanoes?

Prof. Andrzej Kajetan WRÓBLEWSKI (IFD UW, Warszawa)
Fizyka w roku 1900


Finał III Ogólnopolskiego Konkursu na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki

Dr Jarosław KWAPIEŃ (IFJ)
Fizyka mózgu

Prof. Johann BINLEIN (DESY, Hamburg)
How Can Disarment Be Verified?

Prof. Andrzej BIELSKI (IF UMK, Toruń)
Vitelo – pierwszy polski uczony

Prof. Józef SZNAJD (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
Przejścia fazowe: od początku wszechświata do kostki lodu

Dr Paweł WĘGRZYN (IF UJ)
Efekt Casimira

Dr Anna STASTO (IFJ)
Fizyka neutrin o bardzo wysokich energiach

Prof. Tadeusz PASZKIEWICZ (IF WSP, Rzeszów)
Czasowa i przestrzenna struktura strumieni fotonów i prądów indukowanych przez nie w dwuwymiarowych gazach elektronów

Prof. Wojciech GAWLIK (IF UJ)
Jak i po co pułapkujemy zimne atomy w Krakowie

Prof. Ziemowid SUJKOWSKI (Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Świerk)
Fizyka atomowa wysokich energii – pokłosie rozwoju fizyki jądrowej

Prof. Jerzy BARTKE (Instytut Fizyki Jądrowej)
Plazma kwarkowo-gluonowa – fascynujące wyniki z CERN

Prof. Alfred PFLUG (University of Dortmund)
Visualising Special and General Relativity with Everyday Objects

Prof. Detlef FILGES (Institut für Kernphysik, Forschungszentrum Jülich)
The European Spallation Neutron Source – ESS – a Material Research Tool for the Next Millenium

Prof. Czesław KAPUSTA (WFiTJ AGH)
Fizyka instrumentalno-wokalna

Prof. Adam SOBICZEWSKI (Instytut Problemów Jądrowych, Warszawa)
Postęp w syntezie najcięższych pierwiastków


1999


Prof. Józef SPAŁEK (IF UJ)
Parowanie trypletowe elektronów – analogie opisu z równaniem i morzem Diraca

Prof. Jacek BARANOWSKI (IFD UJ)
Lasery niebieskie

Dr Krzysztof CIESIELSKI (Instytut Matematyki UJ)
Stefan Banach i jego matematyka

Prof. Krzysztof FIAŁKOWSKI (IF UJ)
Nagroda Nobla z fizyki 1999

Prof. Gernot KOSTORZ (ETH Zürich)
Materials Issues Studied with X-rays and Neutrons

Prof. Łukasz A. TURSKI (CFT PAN & Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa)
Symetria i podobieństwo w przyrodzie – czy rozumiemy jak powstają kryształy?

Prof. Kacper ZALEWSKI (IF UJ)
Interferencja natężeń – wyznaczanie promieni gwiazd i obszarów interakcji cząstek

Prof. K. RZĄŻEWSKI (CFT PAN, Warszawa)
Kondensacja Bosego-Einsteina – nowy stan materii

Prof. Józef KORECKI (WFiTJ AGH & Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)
Niskowymiarowe magnetyki

Dr Józef DULAK (Pracownia Biologii Molekularnej, Zakład Biologii Klinicznej, Collegium Medicum UJ & Gen-Tech Kraków)
Biologia molekularna – fizyka XXI wieku?

Prof. R. L. RINGEL (Purdue University)
Crossroads of University and Technological Park

Mgr Jolanta NIEMIEC (SP 26 & WOM) & Dr hab. Władysław BŁASIAK (WSP, Kraków)
Fizyka w "Przyrodzie"

Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ (IFJ)
Dyktat stałych przyrody

Dr Zofia GOŁĄB-MEYER (IF UJ)
Quo vadis fizyko?

Dr hab. Danuta KIEŁCZEWSKA (IFD UW, Warszawa)
Doświadczalne stwierdzenie oscylacji neutrin

Prof. Bogdan BARANOWSKI (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
Wodór a metale

Dr Piotr WĄSIOŁEK (Los Alamos National Laboratory, USA)
Radiotoksyczność 239Pu

Prof. Janusz ADAMOWSKI (WFiTJ AGH)
Kropki kwantowe

Dr Jarosław NĘCKI (WFiTJ AGH)
Polski "efekt cieplarniany" – pomiary składu atmosfery na Kasprowym Wierchu

Dr Jan CZERNIAWSKI (PAT)
Co to znaczy, że fizyka jest nauką empiryczną?

Dr Vittorio ROSATO (ENEA, Rzym)
Grand Challenges in Superconducting Applications in Science and Technology

Dr Jacek KRZYWIŃSKI (IF PAN)
Źródła światła nowej generacji – lasery rentgenowskie przy projekcie TESLA


1998


Dr hab. Krzysztof ROŚCISZEWSKI (IF UJ)
Obliczenia ab initio w chemii kwantowej i fizyce ciała stałego

Dr Ewa BROCŁAWIK (Wydział Chemii UJ & Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)
Nagroda Nobla z chemii `98

Dr hab. Henryk KASPRZAK (Politechnika Wrocławska)
Współczesne aspekty optyki oka

Dr hab. Henryk WILCZYŃSKI
Zagadka pochodzenia promieniowania kosmicznego o energiach > 1019 eV

Prof. Ludwik DOBRZYŃSKI
Metoda maksymalnej entropii czyli o pożytkach płynących z twierdzenia Bayesa

Prof. Stefan TACZANOWSKI (WFiTJ AGH)
Alchemia XXI wieku: Transmutacje jądrowe odpowiedzią na problemy energetyczne świata

Prof. Kazimierz GROTOWSKI
Zagrożenia kosmiczne – rozważania o końcu świata

Prof. Józef SPAŁEK (IF UJ)
Kwantowy efekt Halla – nagroda Nobla z fizyki `98

Prof. Andrzej SZYTUŁA (IF UJ)
Magnetyzm związkow ziem rzadkich – 25 lat badań w ośrodku krakowskim

Prof. Marek JEŻABEK (IFJ UŚ, Katowice)
Oscylacje neutrin


Finał II Ogólnopolskiego Konkursu na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki

Dr hab. Andrzej NOWAK (Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa)
Modelowanie przemian społeczno – ekonomicznych

Dr Marek SZYDŁOWSKI (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Czy istnieje chaos relatywistyczny?

Dr Peter JENNI (CERN, Genewa)
The Large Hadron Collider (LHC) and the ATLAS Experiment

Prof. Iwo BIAŁYNICKI-BIRULA (CFT PAN, Warszawa)
Promieniowanie i obrót

Prof. Andrzej STARUSZKIEWICZ (IF UJ)
O nauczaniu szczególnej teorii względności

Dr hab. Agnieszka ZALEWSKA (IFJ, Kraków)
CERN-owskie eksperymenty na akceleratorach SPS i PS

Prof. Jan KWIECIŃSKI (IFJ, Kraków)
Procesy dyfrakcyjne w fizyce wysokich energii

Dr Paweł WĄSOWICZ (IF UJ)
Rejestracja elektrycznych sygnałów biologicznych i medycznych

Dr Romuald JANIK (IF UJ)
QCD i macierze przypadkowe

Prof. Krzysztof WÓDKIEWICZ (IFT UW, Warszawa)
Kwantowa tomografia

Prof. Marek ZRAŁEK (IF UŚ, Katowice)
Problemy z masą i naturą neutrin

Dr hab. Lech SOKOŁOWSKI (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Inflacja pierwotna i chaotyczna

Prof. Jacek CIBOROWSKI (IFD UW, Warszawa)
Neutrina: szybsze niż światło?

Prof. Tomasz DOHNALIK (IF UJ)
Możliwość wizualizacji pracy płuc. Optycznie polaryzowany 3He w płucach ludzkich

Prof. Reinhard KULESSA (IF UJ)
Wiązki radioaktywne w badaniach struktury jąder

Prof. Wit BUSZA (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA)
Boiling the Vacuum Using the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC)


1997


Prof. Józef KORECKI (WFiTJ AGH) & Paweł KORECKI (IF UJ)
Holografia g: jak zobaczyć atomy przy pomocy efektu Mossbauera?

Prof. Krzysztof PARLIŃSKI (IFJ, Kraków)
Symulacje przejść fazowych

Dr Andrzej MAGIERA (IF UJ)
Nowe "czyste" metody wykorzystania energii jądrowej

Dr Jacek DZIARMAGA (IF UJ)
Kwantowy efekt Halla

Prof. Kazimierz RZĄŻEWSKI (CFT PAN & Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa)
Świat w silnym świetle – zjawiska wywołane przez światło laserowe o najwyższych natężeniach

Dr Wojciech ŻUREK (Los Alamos National Laboratory, USA)
Dekoherencja kwantowa i chaos a drugie prawo termodynamiki

Dr Jerzy ZACHOROWSKI (IF UJ)
Nobel 1997

Prof. Alfreda GRACZYK (Instytut Optoelektroniki WAT)
Fotodynamiczna metoda rozpoznawania i leczenia nowotworów

Prof. Janusz ZAKRZEWSKI (IFD UW, Warszawa)
Elektrony w badaniach struktur mikroświata (wybrane zagadnienia)

Prof. Czesław RADZEWICZ (IFD UW, Warszawa)
Femtosekundowe impulsy laserowe, czyli dlaczego krótkie jest piękne

Dr Jerzy SROMICKI (ETH Zurich)
Odwracalność czasu w procesach z udziałem jąder atomowych i cząstek elementarnych

Prof. Bronisław ŚREDNIAWA & Prof. Kazimierz GROTOWSKI (IF UJ)
125 rocznica urodzin i 80 rocznica śmierci Mariana Smoluchowskiego

Dr hab. Michał OSTROWSKI (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Czy w kosmosie fale elektromagnetyczne rozchodzą się izotropowo?

Prof. Peter BRAUN-MUNZINGER (GSI Darmstadt)
Mini-Bang in the Laboratory: Creation and Study of Big-Bang Conditions by Ultrarelativistic Collisions of Atomic Nuclei

Prof. Jerzy SZWED (II UJ)
Najnowsze wyniki z akceleratora HERA w Hamburgu – spekulacje teoretyczne

Prof. Jakub ZAKRZEWSKI (IF UJ)
Panta rhei? – Nierozpływające się paczki falowe

Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ (IFJ, Kraków)
Czy promieniowanie jonizujące zawsze szkodzi?

Dr hab. Andrzej WARCZAK
Fizyka atomowa szybkich ciężkich jonów – od medycyny po astrofizykę

Prof. Jan ŻYLICZ (IFD UW, Warszawa)
Droga do 100Sn – w laboratorium i w gwiazdach

Prof. Krzysztof RYBICKI (IFJ, Kraków)
Najnowsze wyniki z akceleratora HERA w Hamburgu

Dr hab. Karol MUSIOŁ (IF UJ)
Magiczne zwierciadło – odwrócenie czoła fali świetlnej

Prof. Edward KAPUŚCIK (WSP, Kraków)
Utracone szanse mechaniki klasycznej?

Prof. Marek KUTSCHERA (IFJ, Kraków)
Pierwotne galaktyki

Prof. Henryk WITAŁA (IF UJ)
Czy fizyka układów kilkunukleonowych jest nauką ilościową?

Prof. Łukasz TURSKI (CFT PAN, Warszawa)
Nauka i paranauka – o zaklinaniu wody w internecie


1996


Prof. Jacek KREŁOWSKI (Instytut Astronomii UMK, Toruń)
Na Gwiazdkę o materii międzygwiezdnej

Prof. Józef SPAŁEK (IF UJ)
Nadciekłość 3He – Nobel `96


Finał I Ogólnopolskiego Konkursu na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki

Dr Michel BRUNE
Life and Death of a "Schrödinger Cat" State: Observation of Progressive "Decoherence" During a Quantum Measurement

Prof. Wiesław CZYŻ & Dr Wojciech WINIARCZYK (IF UJ)
Sonoluminescencja

Prof. Robert R. GAŁĄZKA (IF PAN, Warszawa)
Aktualne problemy fizyki połprzewodników półmagnetycznych

Prof. Andrzej STARUSZKIEWICZ (IF UJ)
Kwantowo-mechaniczny status pól statycznych (Coulomba, Schwarzschilda)

Dr Walter OELERT (Forschungszentrum Julich)
First Production of Antihydrogen in Relativistic Collisions

Prof. Andrzej SZYTUŁA (IF UJ)
Czy możliwe jest nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej? (10 lat wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa)

Prof. Ginsbert zu PUTLITZ (Uniwersytet w Heidelbergu)
Doktor honoris causa UJ anno 1996: Ions and Atoms in Superfluid Helium

Prof. Andrzej Kajetan WRÓBLEWSKI (IFD UW, Warszawa)
Kartki z historii fizyki w Polsce w okresie międzywojennym

Prof. Janusz ZAKRZEWSKI (IFD UW, Warszawa)
O strukturze cząstek

Prof. Jerzy S. BLICHARSKI (IF UJ)
Wielowymiarowa i wielokwantowa spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego

Prof. J. Georg BEDNORZ (IBM Zurich)
Novel Oxide Superlattices by Oxygen Intercolation

Prof. Leopold MATHELITSCH (Universytet w Gratzu)
Physics of the Singing Voice

Prof. Henryk ARODŹ (IF UJ)
Teorie strun i ich zastosowania

Prof. Krzysztof WÓDKIEWICZ (IFT UW, Warszawa)
Pola duchów w mechanice kwantowej

Dr Artur EKERT (Uniwersytet Oksfordzki)
Komputery kwantowe – teoria i pierwsze eksperymenty

Dr Janusz LEKKI (IFJ, Kraków)
Skanningowa mikroskopia sił w IFJ

Dr Piotr SALABURA (IF UJ)
Od hadronów do materii hadronowej – spektroskopia dileptonów


1989Walne zebranie członków OK PTF

Dr Roman PŁANETA (IF UJ)
Jak ciepło dzielone jest w reakcjach ciężkich jonów?

Dr Józef KORECKI (Instytut Metalurgii AGH)
Powierzchnia – magnetycznie żywa czy martwa?

Dr Kaziemierz ŁĄTKA (IF UJ)
Jak badać magnetyzm, gdy zawodzą neutrony?

Dr Kazimierz BODEK (IF UJ)
Oddziaływanie n-n w reakcjach "break-up" jąder 9Be

Prof. Andrzej BIAŁAS (IF UJ)
Migotanie rozkładów cząstek

Prof. Andrzej BUDZANOWSKI (IFJ)
Fuzja niskotemperaturowa – fakty i plotki (264 uczestników!)

Prof. P. HAENSEL (Centrum Astronomiczne in M. Kopernika PAN, Warszawa)
Gwiazdy neutronowe – konfrontacja teorii i obserwacji

Dr inż. Sławomir DENUS (Warszawa)
Fizyka i technika wojen gwiezdnych

Prof. W. DZIEMBOWSKI (Centrum Astronomiczne in M. Kopernika PAN, Warszawa)
Sejsmiczne sondowanie wnętrza Słońca

Prof. Bronisław ŚREDNIAWA (IF UJ)
50 lat związku z Uniwersytetem Jagiellońskim (część 2)

Prof. Christopher Llewelyn SMITH (St. John's College, Oxford University)
Physical Science in Oxford

Dr hab. K. WÓDKIEWICZ (IFT UW)
Lokalność, przypadkowość i skoki w mechanice kwantowej

Dr Jakub ZAKRZEWSKI (IF UJ)
Modyfikowanie czasów życia atomów we wnękach rezonansowych


1988


Prof. Rainer SANTO (University of Münster)
Nuclear Matter Studies with Ultrarelativistic Heavy Ions


20-ta rocznica śmierci prof. Henryka Niewodniczańskiego

Prof. Kacper ZALEWSKI (IFJ)
Fazy Berry'ego

Prof. Krzysztof RYBICKI (IFJ)
Czy kilkuset fizyków może działać spójnie?

Prof. J. KLAMUT (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
Co nowego w dziedzinie wysokotemperaturowego przewodnictwa?

Prof. J. HENNEL (IFJ)
Czy rezonans jądrowy może się obejść bez pola magnetycznego?

Dr R. MEINKE (DESY) & Prof. E. LOHRMANN (II. Phys. Inst. Univ. Hamburg) & Dr G. MATERLIK (DESY)
Sympozjum poświęcone działalności instytutu DESY w Hamburgu:

Prof. H. SCHOPPER (CERN, Genewa)
Search for Fundamental Consistuents of Matter

Prof. Giuseppe CAGLIOTI (Politechnika w Mediolanie)
Irreversible Thermodynamics of Materials under Stress

Prof. N. SJÖSTRAND (Chalmers University of Technology, Göteborg)
Neutron Physics in Fusion Research

Prof. Andrzej BUDZANOWSKI (IF UJ)
Czy siły tarcia mogą rozerwać jądro atomowe?

Dr hab. Reinhard KULESSA (IF UJ)
Wysoko energetyczne kwanty γ emitowane w zderzeniach ciężkich jonów

Dr hab. A.N. SISSAKIAN (Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna)
Perspektywy rozwoju Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej do roku 2000

Prof. K. RUDNICKI (OA UJ)
Obłok Okroya – jedno z najzimniejszych ciał niebieskich

Prof. Janusz SŁAWIŃSKI (WSP, Kraków)
Luminescencja układów biologicznych

Prof. L. GRODZINS (MIT, Cambridge, USA)
Nuclear Matter at High Density – First Results from the Brookhaven Experiments with 225 GeV Oxygen Beams

Dr Jacek WOSIK (IF UJ)
Jak działa pamięć ludzka?

Dr Jacek WALCZEWSKI (IMiGW, Kraków)
Prognozy zanieczyszczenia atmosfery

Dr Andrzej KRASIŃSKI (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Warszawa)
Nierozwiązane zagadki kosmologii

Prof. Jaap GOEDKOOP (Interfacultair Reactor Institute, Delft)
Analysis of the Charnobyl Reactor Accident

Dr Eckart LORENZ (Instytut W. Heisenberga, Monachium)
SIN Project for a High Luminosity Beauty Factory

Prof. Bronisław ŚREDNIAWA (IF UJ)
50 lat związku z Uniwersytetem Jagiellońskim (część 1)

Prof. P. HAENSEL (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Warszawa)
Supernowa 1987 A

Dr Jan FIGIEL (IFJ)
Głęboko nieelastyczne oddziaływanie mion-nukleon

Dr Eugeniusz ROKITA (IF UJ)
Mineralizacja tętnic – przyczyną czy skutkiem miażdżycy?

Dr hab. Czesław JĘDRZEJCZAK (IF UJ)
Komputerowe spojrzenie na demona Maxwella

Dr Leszek M. SOKOŁOWSKI (OA UJ)
Jak trójwymiarowość przestrzeni przejawia się w fundamentalnych prawach fizyki?

Dr Henryk ARODŹ & Prof. Jerzy RAYSKI
45-lecie pracy naukowej prof. Jerzego Rayskiego:

Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ (IFJ & IF UJ)
Niepopularne prawdy o energetyce jądrowej


1987


Dr Karol MUSIOŁ (IF UJ)
Lasery w zakresie promieniowania X

Dr hab. Józef SPAŁEK (AGH)
Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego?

Prof. Lucjan JARCZYK & Prof. Tadeusz SKALIŃSKI & Prof. Andrzej BIAŁAS & Prof. Marian MIĘSOWICZ
80-ta rocznica urodzin Nestora Krakowskiej Fizyki prof. Mariana Mięsowicza:

Prof. Andrzej SZYTUŁA (IF UJ)
Nagroda Nobla 1987

Prof. Bronisław ŚREDNIAWA (IF UJ)
Współpraca Smoluchowskiego i Sredberga nad zagadnieniami ruchów Browna i fluktuacji

Dr Michał PRASZAŁOWICZ (IF UJ)
Od próżni do nukleonu

Dr Zofia GOŁĄB-MEYER (IF UJ)
Fałszerstwa i oszuści w nauce

Prof. Kaziemierz GROTOWSKI (IF UJ)
Następny dzień rozprawy – Fischbach kontra Galileusz i Newton

Prof. Adam STRZAŁKOWSKI (IF UJ)
Sir Ernest Rutherford, Lord, Baron of Nelson – w 50-tą rocznicę śmierci

Dr hab. Krzysztof KRÓLAS (IF UJ)
Rok po Czernobylu

Prof. Paul H. MOKLER (GSI Darmstadt)
Atomic Physics Experiments and Future Possibilities at Storage Rings (SIS/ESR)

Dr hab. T. NIEWIADOMSKI (IFJ, Kraków)
Radioaktywne skutki działania krakowskiego przemysłu

Prof. R. LIPPERHEIDE (HMI, Berlin)
Inverse Scattering Problem in Nuclear Physics

Dr hab. K. RZĄŻEWSKI (IFT PAN)
Czy mechanika kwantowa stosuje się do pojedynczych atomów?

Dr K. SOKALSKI (IF UJ)
Pierwsza pracownia fizyczna – początek praktycznej nauki fizyki doświadczalnej – czy tylko?

Dr M. FRANKOWICZ (WCh UJ)
Termodynamika procesów nieodwracalnych

Prof. J. WDOWCZYK (IPJ)
Punktowe źródła wysokoenergetycznych promieni kosmicznych (Cygnus X3 i inne)

Prof. Andrzej OLEŚ (AGH)
Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe – czyżby rewolucja w technice?

Dr hab. A. WARCZAK
Rozkład próżni w silnych polach elektrycznych

Prof. J. BARTKE
Pierwsze rezultaty eksperymentów z wiązką ciężkich jonów o energii 200 GeV/n

Dr S. WRÓBEL (IF UJ)
Ciekłe kryształy jako nowe stany materii

Dr A. SZUKAŁA (IFJ Kraków)
Procesy zachodzące w wodzie obrobionej polem magnetycznym

Prof. A. ESKREYS (IFJ Kraków)
Akcelerator Hera w DESY

Prof. A. OLEŚ (AGH)
Nagroda Nobla 1986

Prof. K. RYBICKI (IFJ Kraków)
Krzemowe drogi ku ciężkim kwarkom


1986


Dr hab. T. DOHNALIK (IF UJ)
Nowe stany pola – czy można ścisnąć światło?

Prof. Dr. L. GENZEL (MPI Stuttgart)
Low Frequency Vibrations in DNA

Dr hab. R. BRODA (IFJ)
Gorące cząstki z Czernobyla

Prof. J. ZAKRZEWSKI (Uniwersytet Warszawski)
Akceleratory przyszłości

Dr hab. Józef SPAŁEK (AGH)
Układy metaliczne z ciężkimi fermionami

Ks. prof. J. ŻYCIŃSKI (PAT)
Pozytywizm metodologiczny w Principiach Newtona

Dr R. HENNECK (Basel University)
Precision Experiments with Polarized Beam at SIN Injector Cyclotron

Prof. A. KOTAŃSKI
Dyskusja o piątej sile

Prof. M. MIĘSOWICZ (AGH)
Era Plancka unifikacją wszystkiego

Dr Jerzy ZACHOROWSKIK (IF UJ)
Czy elektron jest punktowy?

Dr hab. T. NIEWIADOMSKI (IFJ)
Przebieg skutków radiacyjnych awarii elektrowni czernobylskiej na terenie Krakowa (rekord frekwencji – przeszło 400 uczestników!)

Prof. A.K. WRÓBLEWSKI (UW)
Wykład bez tytułu

Prof. A. ZASTAWNY (Politechnika Śląska)
Chronologia metodami radioizotopowymi

Mgr E. FEDOROWICZ & Mgr R. JANISZEWSKI & Mgr Ł. JASIELSKI (Krakowski Klub Psychotroników)
Radiestezja

Prof. A. SZYTUŁA
50 lat magnetyzmu ziem rzadkich

Dr hab. P. DECOWSKI (UW)
Gigantyczne oscylacje jąder

Prof. A. BIAŁAS
Plazma kwarkowo gluonowa w zderzeniach ciężkich jonów

Dr hab. Krzysztof PARLIŃSKI
Molekularne szkło spinowe

Dr hab. R. HOŁYŃSKI
Jak hadrony wysokich energii oddziaływują z jądrami atomowymi

Dr hab. M. PŁOSZAJCZAK
Nieliniowe zagadnienia w fizyce jądra atomowego – chaos i uniwersalność

Prof. J. JANIK
Struktury równowagowe i nierównowagowe w relacji do synergetyki i hylemorfizmu

Prof. A. BUDZANOWSKI
Kula neutronowa i zimne procesy


1985


Dr hab. A. JASIŃSKI
Anatomia bez skalpela, biochemia bez biopsji, czyli NMR in vivo

Dr hab. E. KAPUŚCIK
Czy stała Plancka jest potrzebna?

Prof. W. CZYŻ
Kwantowy efekt Halla

Prof. J. RAYSKI & Dr A. BURZYŃSKI
P.A.M. Dirac i jego wpływ na fizykę współczesną

Prof. R. SOSNOWSKI (IPJ Warszawa)
Czy w protonach istnieją dikwarki?

Prof. A. FULIŃSKI
Chaos w fizyce

Dr E. OBRYK
Synergia jądrowo-węglowa

Dr H. MACHNER (KFA Jüich)
Nuclear Equation of State and Multifragmentation of Big Nuclei

Prof. Marian MIĘSOWICZ
Pięcdziesięciolecie odkrycia anizotropii lepkości w ciekłych kryształach


1983Walne zebranie członków OK PTF

Prof. Marian MIĘSOWICZ
Jedność fizyki. Nadprzewodnictwo a unifikacja oddziaływań elementarnych

Prof. Andrzej FULIŃSKI
Z punktu widzenia termodynamiki: (Przyczynowość a przypadek: Probelm powstania życia)

Dr Jacek SOŁTYS
Dwa spojrzenia na przemiany fazowe w stopach trójskładnikowych

Dr Leonard LEŚNIAK (IFJ)
Posdzukiwanie anomalonów w relatywistycznych zderzeniach jąder atomowych

Prof. A. E. de VRIES(FOM -- Institute for Atomic and Molecular Physics, Amsterdam)
Sputtering, chemistry, technology and the Universe

Dr hab. Józef SPAŁEK (ZFCS AGH)
Solitony jako rozwiązania nieliniowego równania Schroedingera

Dr Andrzej Michał OLEŚ
Korelacje lokalne w metalach przejściowych i wi układach kwazijednowymiarowych

Doc. J. KWIECIŃSKI
Rozpraszanie elastyczne przy wysokich energiach

Doc. Bohdan KOZARZEWSKI (IF PK)
Jednowymiarowe przewodniki

Prof. Andrzej BUDZANOWSKI
Przekaz pędu w procesach fuzji

Prof. Krzysztof RYBICKI
Pierwsza obserwacja W-nosnika słabych oddzaiływań o masie 80 GeV

Prof. Gisbert zu PUTLITZ (Uniwersytet w Heidelbergu)
Experiments with heavy ions at GSI

Dr Krzysztof ROŚCISZEWSKI
Początki życia na Ziemi

Dr hab. Krzysztof RUEBENBAUER
Badania dyfuzji metodą spektroskopii moessbauerowskij, czyli co robi atom blisko temperatury topnienia?

Doc. Reinhard KULESSA
Efekt Dopplera. Jak z nim wlaczyć a jak wykorzystać w badaniach struktury jądra

Doc. Krzysztof PARLIŃSKI
Superkomputery. Eksperymenty komputerowe


198219811980


Prof. Bogdan PACZYŃSKI (Centrum Astronomiczne PAN w Warszawie)
Akrecja materii przez czarne dziury

Prof. Jan STANKOWSKI (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu)
Rezonanse molekularne i atomowa słuzba czasu

Prof. Jan CZUBEK
Współczesne metody jądrowe w geofizyce

Ks. dr hab. Michał HELLER
Struktura standardowego modelu kosmologicznego

Prof. Marian KRYSZEWSKI (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)
Przewodnictwo elektryczne polimerów

Prof. Jerzy JANIK
Promieniowanie synchrotronowe


1979


Doc. J. SZUDY
Szerokość linii widmowych

Prof. B. ELSCHNER (Institute für Festkörperphysik, Technische Hochschule, Darmstadt)
Electron spin resonance on localized moments in metals

Prof. Iwo BIAŁYNICKI-BIRULA (UW)
Nielinikowa mechanika kwantowa

Prof. Andrzej BIAŁAS (IF UJ)
Cząstki elementarne 1979

Prof. Ryszard GRYGLEWSKI (Akademia Medyczna w Krakowie)
Hipoteza mechanizmu molekularnego powstawania zmian miżdżycowych

Doc. Marek SADOWSKI (IBJ, Świerk)
Aktualny stan badań nad opanowaniem kontrolowanych reakcji syntezy termojądrowej

Dr hab. Józef BARA
Spektroskopia mössbauerowskich

Prof. Andrzej BUDZANOWSKI (IFJ)
Reakcje fragmentacji jąder

Doc. B. SCHNABEL (Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie)
The idea of artificial time-averaging of interactions – possibilities and applications to the NMR of solids

Doc. Krzysztof PARLIŃSKI (IFJ)
Strukturalne przejścia fazowe

Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ
Anihilacja pozytonów i jej zastosowania w badaniach strukturalnych

Prof. V. F. WEISSKOPF
Fifty years of quantum electrodynamics

Dr Ryszard TADEUSIEWICZ (Instytut Informatyki i Automatyki AGH)
Wybrane problemy bioniki

Prof. K. GROTOWSKI
Fuzja jąder atomowych – klasyczne pojęcia w kwantowym mikroświecie

Prof. W. CZYŻ
Materia w silnych polach magnetycznych

Prof. J. RAYSKI
Teorie unifikacyjne A. Einsteina

Doc. A. STARUSZKIEWICZ
O historii odkrycia równań Einsteina

Prof. J. W. HENNEL
O czym się nawet Fourierowi nie śniło: spektroskopia fourierowska MRJ

Prof. J. JANIK (IFJ)
Aktualne podejścia do zagadnień teorientacji molekularnej

Prof. E. R. ANDREW
Developments in NMR tomography

Dr J. G. PARK (Imperial College, Londyn)
Superconducting interference devices and the application to magnetic and thermal measurements


Walne zebranie członków OK PTF

Doc. K. KROP (ZFCS AGH)
Nadprzewodnictwo a uporządkowanie magnetyczne

Prof. A. HRYNKIEWICZ (IFJ)
Jądrowe aspekty fizyki niskich temperatur

Doc. A. STARUSZKIEWICZ (IF UJ)
O elekrtodynamice Doraca-Focka-Podolskiego

Prof. Th. WICHERT (University of Konstanz)
γ+SR spectroscopy

Prof. J. ZAKRZEWSKI (UW)
Czyżby koniec drogi?


1978


Prof. M. BLOOM (University of British Columbia, Vancouver)
The study of biological membranes using NMR

Prof. H. KIRCHMAYR (Technische Universität, Wiedeń)
The magnetism of RE-3d intermetalic compounds

Dr Józef BARA (IF UJ)
Badania podwójnych rezonansów mössbauerowska komplementarną metodą badania magnetycznych własności substancji

Prof. Erwin KLEIN (Freie Universität, Berlin)
NMR and relaxation measurements in Ferromagnetic metals using the anisotropic gamma emission of oriented nuclei

Prof. J. KISTEMAKER (Instytut Fizyki Atomowej i Molekularnej, Amsterdam)
Some future developments in Science in connection with the FOM-Institute for Atomic and Molecular Physics in Amsterdam

Dr Stig HARALDSON (Uniwersytet w Uppsali)
Resonant microwave absorption in metallic materials

Dr P. FLIN (OA UJ)
Wielkoskalowy rozkład materii we wszechświecie

Doc. M. DEMIAŃSKI (IFT UW)
Promieniowanie reliktowe – pozostałość Wielkiego Wybuchu

Prof. M. SUFFCZYŃSKI (IF PAN, Warszawa)
Ekscytony związane

Dr S. BEDNAREK (ZFCS Instytut Metalurgii AGH)
Masa polaronowa ekscytonu

Prof. A. HRYNKIEWICZ (IFJ)
Solitonowa teoria skurczu mięśni

Prof. U. GONSER
To the 20-th aniversory of the Mössbauer effect

Doc. H. SZYDŁOWSKI (IF UAM, Poznań)
Różdżkarstwo jako przedmiot badań fizycznych

Prof. A. BUDZANOWSKI (IFJ)
Rozpad cząstki alfa do kontinuum

Doc. J. BARTKE (IFJ)
Anihilacje wirtualnych antynukleonów


1977


Prof. Stanisław ŁOJASIEWICZ (Instytut Matematyki UJ)
O problemie dzielenia

Prof. Jerzy RAYSKI (IF UJ)
Newton i jego dzieło

Dr Michał WALIGÓRSKI (IFJ) & lek. med. Jan ŻOŁNA (Wojskowy Ośrodek Kardiologii, Zabrze)
Medycyna nuklearna – scyntygrafia statyczna i dynamiczna w radioizotopowej diagnostyce kardiologicznej

Dr Tomasz STOBIECKI (ZFCS Instytut Metalurgii AGH)
"Bubbles" – magnetyczne domeny cylindryczne

Prof. Bogdan SUJAK (Zakład Kriofizyki UWr)
Współczesne tendencje w kriogenice

Mgr Andrzej WARCZAK (IF UJ)
Mechanizm wzbudzeinia wewnętrznych powłok atomowychw zderzeniach ciężkich jonów o energii rzędu MeV/nukleon

Doc. Robert GAŁĄZKA (Instytut Fizyki PAN)
Półprzewodniki półmagnmetyczne

Prof. Jan ŻYLICZ (IFD UW)
Zastosowanie cięzkich jonów do badania jąder atomowych dalekich od stabilności

Prof. Raymond Andrew (University of Nottingham)
Imaging by Nuclear Magnetic Resonance

Prof. Brian COLES (Imperial College, London)
Magnetism and Electronic Structure in Alloys

Prof. Jerzy CZERWONKO
Fazy nadciekłe 3He

Dr Lucjan ŚNIADOWER
Nowe nadprzewodniki


Walne zebranie członków OK PTF

Prof. Wincenty KILARSKI
Stosowanie megawoltowego mikroskopu elektronowego w badaniach nad komórką

Dr Paweł GIZBERT-STUDNICKI
Pierwsze wiadomości o zaobserwowaniu ładunku ułamkowego w Stanford

Prof. David L. JOHNSON (Kent State University, Ohio, USA)
Polymorphism in Liquid Crystals

Prof. Kazimierz GROTOWSKI
O mechnizmie eksplozji termojądrowej

Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ
Efekt Josephona

Prof. Andrzej BIAŁAS
Odkrycie cząstek z chamem

Prof. Józef SMAK (Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa)
Gwiazdy rentgenowskie

Prof. Jerzy KOŁODZIEJCZYK
Nieliniowe zjwiska optyczne w półprzewodnikach

Marek PAJEK
O nowych zjawiskach atomowych i molekularnych w zderzeniach ciężkich jonów

Prof. Andrzej WRÓBLEWSKI (IFD UW)
Co nauka "oficjalna" sądzi o problemie niezidentyfikowanych obiektów UFO

Prof. Bohdan PACZYŃSKI (Zakład Astronomii PAN, Warszawa)
Radiogalaktyka i kwazary

Doc. Jerzy NIEWODNICZAŃSKI (MIFiTJ AGH)
Naturalny reaktor OKLO

Prof. Dr. Gisbert zu PUTLITZ (Instytut Fizyki, Heidelberg)
Nuclear charge distribution and radii of Ca-isotopes

Prof. Adam SOBICZEWSKI (IBJ, Świerk)
Aktualny stan badań nad pierwiastkami superciężkimi

Prof. Jan CZUBEK
Współczesne metody jądrowe poszukiwania złóż uranu

Prof. Bronisław ŚREDNIAWA
Czy istnieją mezony w jądrze?

Dr B. LUBAS
Badania struktury i oddziaływań białka "lac-repressor" oraz przejść konformacyjnych w kwasach nukleinowych techniką magnetycznego rezonansu jądrowego


1976


Dr K. RUDNICKI
Czy wszechświat się rozszerza?

Doc. W. KOROHODA
Regulacja aktywności podziałowej komórek prawidłowych i nowotworowych w prostych układach

Dr K. KWIATKOWSKI
Globalne zanieczyszczenie Ziemi ołowiem 210 a możliwa konstrukcja broni termojądrowej

Doc. J. NAMYSŁOWSKI
Fale uderzeniowe i konkurencyjne opisy zderzeń jšdrowych w obszarze 0.2-0.4 GeV/nukleon

Prof. W. OSTROWSKI
Regulacje czynności aparatu genetycznego komórki

Prof. M. MIĘSOWICZ
Czy nadciekły He-3 jest ciekłym kryształem?

Doc. M. DEMiAŃSKI
O możliwościach wykrywania fal grawitacyjnych

Prof. R. STOCKMEYER
Study of motion of adsorbed molecules

Doc. M. Gryziński
Zderzenia atomowe a struktura atomu

Prof. H. SACKMANN
Liquid crystals, a review of structures

Doc. K. PARLIŃSKI
Ciągłe strukturalne przejscia fazowe

Prof. W. MO.......CICKI
Problemy chronometrii metodą radiowęgla

Dr J. KACZMARCZYK
Hipoteza światów równoległych i interpretacja Everetta mechaniki kwantowej

Doc. J. BLICHARSKI
Badanie błon biologicznych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego

Doc. J. ŁAGOWSKI
Stany powierzchniowe i wzbudzane światłem drgania kryształów

Dr K. RZ.......ŻEWSKI
O monopolach magnetycznych

Prpf. N.V. FINDLER
What is artificial inteligence about? - research project in progress at the State University of New York in Buffalo

Prof. W. OSTROWSKI
Mechanizm kancerogenezy na poziomie molekularnym

Dr B. LUBAS
Badania konformacji przestrzennych i wiązania ligandów do makrocząsteczek białek przy zastosowaniu ........ spektroskopii NMR

Prof. J. HENNEL
Badanie kwantowej reorientacji grup molekularnych w kryształach metoda magnetycznego rezonansu jądrowego

Prof. A. BIAŁAS
Oddziaływanie cząstek wysokich energii z jądrami


1975


Dr L. MAKSYMOWICZ
Rezonans fal spinowych w polikrystalicznych cienkich warstwach

Prof. N.S. WALL
The interaction of medium energy projectlies with nuclei and the production of nuclear gamma-rays

Doc. E. OBRYK
Jądrowy reaktor wysokotemperaturowy a problemy konwersji paliw

Doc. Z. CHYLIŃSKI
Uwagi o relatywistycznym opisie cząstek niepunktowych

Dr I.I. KU.......MIN
Dynamiczny model rozwoju cywilizacji (model Forrestera)

Dr J. SPAŁEK
O przejściach fazowych Landaua

Prof. A. BUDZANOWSKI
Granice pojęcia rezonansu w fizyce jšdrowej

Prof. J. HENNEL
Niekonwencjonalne projekty energetyczne w Wielkiej Brytanii

Prof. A. HRYNKIEWICZ
Fizyczne aspekty energetyki

Prof. P.M. LEE
Band structure in solids

Mgr W. GAWLIK
O rozpraszaniu do przodu promieniowania rezonansowego przez atom sodu

Dr S. MICEK
Stany rezonansowe w reakcjach dwu- i trójciałowych

Prof. J. LANG
The present status of nucleon-nucleon interaction

Doc. K. RUDNICKI
Hipergalaktyki

Doc. J. MASŁOWSKI
Problemy radioastronomii pozagalaktycznej

Prof. A. BIAŁAS
Poszukiwanie cząstek z czarmem

Doc. S. KULIŃSKI
Izochroniczny cyklotron U-200 dla Instytutu Fizyki UW

Doc.A.F. PISAREW
Problemy promieniowania i detekcji fal grawitacyjnych

Dr J. WARCZEWSKI
Struktury modulowane w kryształach

Prof. S. OGAZO
Badanie jąder atomowych z dużymi wartościami krętu

Mgr S. BEDNAREK
Metoda nierówności różniczkowych w zastosowaniu do oszacowanych energii wiązania biekscytonu

Dr R. KULESSA
Badanie kwadrupolowych oddziaływań nadsubtelnych na wiązce cząstek naładowanych

Prof. W. CZYŻ
O odkryciu nowych, ciężkich cząstek

Doc. J. BARTKE
Relatywistyczna fizyka jądrowa

Dr hab. P. MOKLER
Superheavy quasimolecules and X-ray emission by heavy ion-atom collisions


1974


Prof. J. ZURZYCKI
Niektóre zagadnienia adaptacji aparatu fotosyntetycznego

Prof. A. WITKOWSKI
Ekscytony w biopolimerach i kryształach molekularnych

Prof. Z. SAWA
Informacje uzyskiwane o strukturze jąder (40<=A<=100) w reakcjach A(a,xn)B*gamma

Prof. A. HRYNKIEWICZ
Badanie oddziaływań nadsubtelnych w wiązkach cząstek naładowanych

Doc. J. BLICHARSKI
Badanie ciekłych kryształów metodą NMR

Prof. B. MAKIEJ
Zjawiska towarzyszące znoszeniu stanu nadprzewodnictwa prądem elektrycznym

Prof. B. SUTCLIFFE
The death of the electron

Dr R. WOLSKI
Reakcja/6Li,D/ - spektroskopia laserowa stanów klasterowych

Prof. J. JANIK
Aktualne badania ciekłych kryształów w ośrodku krakowskim

Prof. M. MIĘSOWICZ
50 lat polskich badań nad ciekłymi kryształami

Prof. L. KRAUZE
Wzbudzenie i zanik drobin ...

Prof. Z. OPIAL
Czy matematyka jest nauką ...?

Dr D.E. FARNER
Health hazards of radionuclides transfered from environment to man

Prof. J. MORKOWSKI
Pasmowa struktura ferromagnetyków

Prof. A. RAUTMAN
Modele kosmologiczne w teorii Einsteina-Cortana

Prof. J. ZAKRZEWSKI
Nowa dziedzina fizyki hiperjądrowej: stany rezonansowe

Prof. J. ZURZYCKI
Niektóre zagadnienia adaptacji aparatu fotosyntetycznego

Doc. A. OLEŚ
Paramagnetyzm jądrowy

Prof. F. KEFFER (Uniwersytet w Pittsburgu, USA)
Magnetic materials

Dr M. HELLER
Zagadnienie osobliwości w kosmologii

D r. J. ŁASZKIEWICZ
Rozwój energetyki jądrowej w Polsce

Doc. J. BARTKE
Odkrycie prądów neutralnych w słabych oddziaływaniach

Prof. S. KALISKI
Laserowa mikrosynteza termojądrowa

Dr Werner PRESS (Kernforschungsanlage Jülich)
Phase transition and orientational order in solid mathane (CD4)

Doc. T. FLORKOWSKI
Tryt, 14C oraz izotopy stabilne w badaniach hydrogeologicznych

Prof. S. GORCZYCA
Badanie defektów struktury sieci krystalicznej za pomocą mikroskopu elektronowego

Dr J. DMITRIEW (Politechnika w Leningradzie, ZSRR)
Bdania krwii metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

Doc. W. WOLTER
Oddziaływania nukleonów wysokich energii z jądrami


1973


Prof. K. GROTOWSKI
Himalaje a historia zanieczyszczeń Ziemi

Prof. K.E. LARSSON (Royal Institute of Technology, Stockholm)
Neutron scattering - limitation and possibilities

Dr E. OBRYK
Nowy efekt w rozpraszaniu neutronów na drobinach optycznie aktywnych

Prof. J. RAYSKI
O pewnych subtelnościach interpretacyjnych mechaniki kwantowej


Walne zebranie członków Oddziału Krakowskiego PTF

Prof. J. JANIK
Ruchy rotacyjne i sytuacja fazowa w ciekłych kryształach

Prof. A. ZIĘBA
Rozmieszczenie materii we Wszechświecie

Prof. J. CHOJNACKI
Próba fizykalnego sformalizowania pojęcia zdrowego rozsądku

Dr S. KRZYWDZIŃSKI
Stwierdzenie wzrostu całkowitego pzekroju czynnego w eksperymentach wykonanych na zderzająctch się wiązkach protonów w CERN-ie

Prof. C. MAYER-BÖRICKA (Institute für Kernphysik, Jülich)

Prof. H. SZARSKI
Ewolucja jako przedmiot badań

Prof. A. HRYNKIEWICZ
Najnowsze zdobycze astrofizyki II: Egzotyczne stany materii we Wszechświecie

Dr. K. FIAŁKOWSKI
Nowe wyniki wielorodnej produkcji cząstek przy wysokich energiach

Prof. A. HRYNKIEWICZ
Najnowsze zdobycze astrofizyki I: Spektroskopia kosmiczna

Prof. E.P. GRIGORIEW (Uniwersytet w Leningradzie, ZSRR)
Własności jąder parzysto-parzystych

Dr K. UMIASTOWSKI
Zastosowanie metod fizyki jądrowej w geofizyce

Dr T. DOHNALIK
Wpływ wiązki świetlnej nierezonansoiwaej na poziomy energetyczne atomu

Prof. M. MIĘSOWICZ
Piętnaście lat modeli fireballi

Prof. A. HRYNKIEWICZ
Badania magnetyzmu jądrowego

Prof. V.J. GOLDAŃSKI
On the possibility of creating of nuclear γ laser

Prof. V.J. GOLDAŃSKI
Physical chemistry of positrona and positronium

Prof. J.M. KAGAN
Metaliczny wodór

Doc. A. KISIEL
Prosta i odwrotna struktura pasmowa półprzewodników


1972


Prof. Dimitrij Stepanowicz UMREJKO (Mińsk, ZSRR)
Widma i struktura aktyniodów

Dr B. GORCZYCA
Model dominacji mezonów wektorowych

Dr hab. L. JARCZYK
Rozszczepienie deuteru w polu ciężkich jąder

Doc. A. BUDZANOWSKI
Struktura alfowa rezonansów

Prof. J. JANIK
Aktualny stan badań neutronowych ciekłych krysztyałów

Prof. W.J. STRIKA (Uniwersytet w Kijowie, ZSRR)
Fizyczne problemy elektroniki półprzewodnikowej

Prof. K. GROTOWSKI
Pewne prawdy oczywiste i plotki o maszynach liczących

Prof. J. GIERULA
Eksperymenty dotyczące wielorodnej produkcji cząstek wykonane na akceleratorze ISR w Genewie

Doc. J. KOCIŃSKI
Interpretacja twierdzenia H. BOLTZMANNA W TEORII FLUKTUACJI

Dr K. KROP (AGH)
Zjawiska relaksacyjne w zbiorowisku małych cząsteczek

Doc. W. SOSZKA & Doc. L. GABAŁA
Rozpraszanie jonów wysokich energii na powierzchni ciał stałych

Prof. A. PIEKARA
Zmienność współczynnika załamania dla wiązek światła wielkiej mocy

Prof. W. ŻUK (Lublin)
Siarka, pierwisatek o zmiennym składzie izotopowym

Dr Krzysztof WALASEK
Quasicząstkowy opis dynamiki rotacyjnej kryształów wodoru

Doc. Jerzy CZERWONKO (Wrocław)
Analiza grupowa oddziaływania efektywnego dla kryształów kubicznych

Doc. W RYBARSKA (Wrocław)
O metodzie przedstawień bozonowych w mikroskopowym modelu jądra atomowego i w teorii ciałą stałego

Dr S. CLOUGH (University of Nottingham)
Tunelling sidebands in nuclear magnetic resonance

Prof. J.S.WAUGH (MIT, Cambridge, USA)
Recent developments in nuclear magnetic resonance of solids

Prof. K. GROTOWSKI
Anomalia w rozpraszaniu sprężystym cząstek α

Mgr Z. LALOWICZ
Efekty kwantowe w widmach magnetycznych rezonansu jądrowego soli amonowych

Prof. W. CZYŻ
Procesy dyfrakcyjne przy wysokich energiach

Prof. J. ZAKRZEWSKI
Egzotyczne stany związane cząstek elementarnych

Dr Lidia MAKSYMOWICZ
Oddziaływania w układach wielowarstwowych cienkich wastw stopu Ni-Fe

Dr Andrzej MAKSYMOWICZ (AGH)
Rezonans ferromagnetyczny w cienkich monokrystalicznych warstwach niklu


1971


Prof. D.S. CZERNAWSKI (FIAN, Moskwa, ZSRR)
Modelowania procesów biologicznych

Prof. E.R. ANDREW (University of Nottingham)
High resolution nuclear magnetoc resonance in rotating solids

Dr L. LEŚNIAK
Interferencja oddziaływań silnych i kulombowskich w rozpraszaniu hadronów na jądrach atomowych

Mgr Ewa MAYDELL-ONDRUSZ
Zastosowanie magnetycznego separatora izotopów iFJ do implantacji jonów

Dr Andrzej STARUSZKIEWICZ
O pewnym modelu relatywistycznej mechaniki


Walne zebranie członków Oddziału Krakowskiego PTF

Prof. Jerzy JANIK
Anizotropia dyfuzji w ciekłych kryształach spolaryzowanych polem magnetycznym

Prof. J. GIERULA
Eksperyment nad wielorodną produkcją cząstek wykonanych przy pomocy zderzających się wiązek protonów w CERN-ie

Dr Hans STILLER
Ferroelectric phase transition in KH2PO4

Dr Jerzy SAWICKI
Badanie uszeregowania jąder złota w ultraniskich temperaturach metodą efektu Mossbauera

Doc. R. SOSNOWSKI
Magnetyczny spektometr iskrowy w Sierpuchowie – program badań

Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ
Pasjonujące problemy współczesnej fizyki – II

Dr Józef BARA
Mossbauerowska spektroskopia jądrowa uprawiana na wiązce cząstek naładowanych i neutronów

Doc. Adam WANIC
Magnony i całki wymiany w kryształach tradycyjnych ferrytów

Prof. Jerzy JANIK
Dynamika rotacyjna w kryształach

Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ
Pasjonujące problemy współczesnej fizyki – I

Doc. Kybartas WIKTORAS
Prace naukowo-badawcze z fizyki na Uniwersytecie Wileńskim

Mgr Alfred BUDZIAK
Podwójna holografia i jej zastosowania do badania obiektów fazowych

Dr Jerzy PIETRUSZKA
Spektroskopia atomowa widm jonowych uzyskiwanych przy pomocy akceleratorów

Dr Andrzej JASIŃSKI
Metody dużej zdolności rozdzielczej rezonansu jądrowego w ciele stałym

Doc. Andrzej BUDZANOWSKI
Stany wzbudzone jąder w pobliżu zamkniętych powłok

Doc. Zdzisław AUGUSTYNEK
O pojęciu czasoprzestrzeni

Doc. K. RUDNICKI
Rozmieszczenie galaktyk

Dr Romuald WIT
Pomiary całkowitych przekrojów czynnych w obszarze wysokich energii a przewidywania teoretyczne

Doc. J. CZUBEK
Zagadnienie stosowania odwiertowego generatora neutronów w Polsce


1970


Prof. Jerzy RAYSKI
CZy stałość c jest konwencją czy faktem eksperymentalnym?

Prof. A. N. FLOROW (Akademia Nauk ZSRR)
Synteza i poszukiwanie dalekich pierwiastków transuranowych

Dr Roman HOŁYŃSKI
Oddziaływania jąder w przedziale energii 1013 do 1015 eV (eksperymet japońsko-brazylijski na wysokości 5200 m.n.p.m)

Prof. Jerzy JANIK
Spektroskopia optyczna i neutronowa w badaniach drgań sieci krystalicznych

Mgr Andrzej GOLCZEWSKI
Badanie wewnętrznych pól magnetycznych metodą pomiaru korelacji zaburzonych (na przykładzie 62Cu)


Walne Zebranie Członków OK

Prof. Andrzej WITKOWSKI
Efekty nieadiabatyczne w molekułach i kryształach molekularncyh

Prof. Jerzy GIERULA
ISR – największy akcelerator protonów

Dr Roman ŚLEDZIEWSKI
Nauczanie programowania i elektroniczne pomoce naukowe

Prof. Harry PFEIFER
Nuclear magnetic resonance spin echos in solids

Doc. Andrzej KOTAŃSKI
O oddziaływaniach cząstek ze spinem przy wysokich energiach

Prof. P. MACO (University of Louvain)
Regge pole analysis of elastic scattering

Doc. W. GIRIAT (Instytut Fizyki PAN)
Półprzewodniki o małej przerwie atomowej

Dr Philip GORODETZKY (Instytut Badań Jądrowych w Strasburgu)
Emisja 8Be w reakcjach jądrowych

Doc. Wiesław WARDZYńSKI
Dwójłomność wywołana jednoosiowym ciśnieniem w monokryształach CdTe

Dr Waldemar SOSZKA
Rozpraszanie jonów na prostych konfiguracjach atomów tarczy

Doc. Andrzej FULIŃSKI
O problemie teorii faz skondensowanych

Dr Mieczysław PIRÓG (WSP w Opolu)
O niektórych zagadnieniach dydaktyki fizyki

Prof. Jerzy JANIK
O anizotorpii dyfuzji w ciekłych kryształach

Dr Jerzy BARTKE
Smokotron – plazmowa matoda akceleracji cząstek

Prof. Franco STRUMIA (Instytut Fizyki, Uniwersytet w Pizie)
Nadsubtelne pompowanie optyczne w cezie i dyskusja nad możliwością rozwoju atomowych wzorców czasu

Prof. A.Z. GOLIK (Katedra Fizyki Molekularnej, Uniwersytet w Kijowie)
Stan współczesny i perspektywy rozwoju fizyki cieczy

Dr Andrzej STARUSZKIEWICZ
O temperaturze ciał poruszających się

Dr Stanley CLOUGH (Physics Department, University of Notingham)
Molecular rotation in solids: Thhe transition form tunneling to classical rotation

Dr Krzysztof RYBICKI
Nowe wyniki dotyczące oddziaływania pionów o pędzie 60 GeV/c

Dr Leonard LEŚNIAK
Rozpraszanie hadronów wysokich energii na jądrach atomowych

Dr Jim LOWE (Birmingham)
Prace wykonane na spolaryzowanej wiązce protonów w Laboratorium Rutherforda w Wielkiej Brytanii

Dr Jerzy BARTKE
Model statystyczny i przekroje czynne reakscji wysokich energii

Doc. Jan STANKOWSKI
Badania elektronowego rezonansu spinowego prowadzone w Zakładzie Radiospektroskopii Instytutu Fizyki PAN w Poznaniu

Prof. Jerzy JANIK
Ciekłe kryształy

Mgr A. GARNYSZ
Czy odczuwamy siły ciężkości, czy siły cieżkości odkształcają ciała


1969


Prof. J. WAYSSENHOFF & Doc. D KUNISZ & Prof. A. HRYNKIEWICZ
Uroczyste KKF poświęcone pamięci Prof. Henryka Niewodniczańskiego w pierwszą rocznicę jego śmierci

Doc. J. ŁOSKIEWICZ
Cechy charakterysztyczne oddziaływań nieelastycznych przy wysokich energiach a Ragge'owski model multiperyferyjny


Walne Zebranie członków OK

Mgr Wojciech WIMARCZYK
Holografia i jej niektóre zastosowania

Mgr Maria STACHURA
Otrzymywanie ultraniskich temperatur metodą rozpuszczania 3He w 4He

Prof. Jerzy PNIEWSKI
Spektroskopia hiperjąder

Doc. Oleg CZYŻEWSKI
Oddziaływania cząstek wysokich energii w obszarze energii akceleratorowych

Dr Józef HOLDT
Efekt Zeemana linii multipolowych neutralnego bizmutu Bi-I

Doc. K. GROTOWSKI
Mikroskopowa teoria potencjału optycznego dla nukleonów

Doc. J. HENNEL
Badanie uwodnienia białek metodą pomiaru czasów magnetycznej relaksacji jądrowej

Prof. G. HERTZ (Uniwersytet w Karlsruhe)
Molecular motions in liquids as studied by nuclear magnetic resonance relaxation times

Prof. Włodzimierz ŻUK
Jądra z obszaru małej stabilności i separatory na wiązce

Dr E. OBRYK
Fotoprodukcja pionów a model kwarków

Mgr Adam MAZURKIEWICZ
Badani strukturalne w obszarze fal dłuższych od podczerwieni

Dr A. MARCINKOWSKI
Konkurencja emisji fotonu γ i nukleonu z jądrawzbudzonego

Dr P. MERICL
Neutron diffraction studies at the Nuclear Research centre, Saclay, France

Doc. Janusz ZAKRZEWSKI
Fizyka jądrowa wysokich energii w ośrodku warszawskim

Prof. S. MROZOWSKI
Efekt interferencyjny w prominiowaniu multipolowym

Prof. Jerzy JANIK
Stare i nowe kwazicząstki

Doc. Włodzimierz ZAWADZKI
"Relatywistyczne" efekty w półprzewodnikach

Dr Eugeniusz BOŻEK
Spektroskopia jąder z powłoki f7/2

Dr Jerzy BARTKE
Struktura cząstek elementarnych

Prof. Bruno PONTECORVO
Wspomnienie o Enrico Fermi

Prof. Ignacy ADAMCZEWSKI
Najważniejsze aktualne problemy w dziedzinie jonizacji i przewodnictwa i przebicia elektrycznegow ciekłych dieelektrykach

Dr Andrzej KOTAŃSKI
Bieguny Regga – model rozpraszania cząstek elementarnych

Prof. Marian MIĘSOWICZ
O problemie fireballi

Dr Andrzej KIRIL
Związek współczynnika odbicia światła ze strukturą pasmową półprzewodników


1968


Dr Jerzy BLICHARSKI
Efekt interferencji w procesie magnetycznej relaksacji jądrowej

Dr Mirosław DAKOWSKI
Poszukiwanie pierwiastków z okolicy Z=114

Doc. Oleg CZYŻEWSKI
Oddziaływanie z produkcją wielu mezonów π w zakresie energii akceleratorowej

Doc. Kazimierz GROTOWSKI
Efekt glory w elastycznym rozpraszaniu cząstek α

Prof. M. JEŻEWSKI & H. NIEWODNICZAŃSKI
KKF poświęcone pamięci Prof. K. Zakrzewskiego i Prof. J. Boltona

Dr Krzysztof PARLIŃSKI
Dynamika siatki krystalograficznej z atomami domieszkowymi

Prof. Andrzej HRYNKIEWICZ
Radiacyjna detekcja magnetycznego rezonansu jądrowego


Walne Zebranie członków OK

C 2009-2018 OK PTF | Design by: Gifanonim