I OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA DOŚWIADCZENIE POKAZOWE Z FIZYKI

Kraków, grudzień 1996

[1996] [1998] [2000] [2002] [2004] [2006]

Pokazowe doświadczenia, zwane inaczej demonstracjami, stanowią jeden z filarów dobrego kształcenia w zakresie fizyki na każdym poziomie: od szkoły podstawowej po uniwersytet. Doświadczenia te stanowią sztukę sama w sobie. Dobra demonstracja to coś więcej niż znajomość fizyki i techniki doświadczalnej. Jej zaprojektowanie i przygotowanie wymaga specyficznego talentu, story pozwoli zaskoczył widza oryginalnym pomysłem ale i trafić w dydaktyczne sedno sprawy.

Celem ogłaszanego konkursu jest wydobycie na światło dzienne często niedocenianych mistrzów demonstracji fizycznej, poszukiwanie nowych talentów i popularyzacja najlepszych pomysłów, które mogłyby trafić do szkol i sal wykladowych. Do udziału w nim zapraszamy zawodowców i amatorów, pracowników szkol wyższych, studentów, nauczycieli i uczniów.

Organizatorzy konkursu zdają sobie sprawę z ogromnej różnicy możliwości jakimi dysponować będą uczestnicy. Jednak należy pamiętać, ze w ocenie projektu liczy się oryginalność pomysłu fizycznego, pomysłowość a niekoniecznie wyrafinowanie techniki wykonania doświadczenia, a także prostota jego interpretacji, która stanowi o wartości dydaktycznej demonstracji. Ponadto, celem częściowego przynajmniej zmniejszenia dystansu dzielącego możliwości techniczne uczestników konkursu, Instytut Fizyki UJ oraz Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH udostępnia swoje zaplecze demonstracyjne dla wybranych wstępnie projektów konkursowych. A wreszcie, nie ukrywajmy, doświadczenia pokazowe z fizyki są wspaniałą i jedyna w swoim rodzaju intelektualna zabawa, która może być wspólna dla profesora uniwersytetu i ucznia szkoły podstawowej. Zapraszamy do niej wszystkich "fanów"!.


Regulamin


  1. Na konkurs mogą być zgłaszane doświadczenia pokazowe z fizyki dające się wykonać na sali wykładowej. Łączny czas wykonania doświadczenia oraz dydaktycznego omówienia demonstrowanego zjawiska nie powinien przekraczać 20 min. Doświadczenia te powinny być w jakimś stopniu oryginalne, tzn. stanowić bądź nowy sposób prezentacji efektu wchodzącego w skład tradycyjnych demonstracji fizycznych, bądź dotyczyć zjawisk rzadko prezentowanych na salach szkolnych i wykladowych.
  2. Zgłoszenie konkursowe powinno obejmować opis fizyczny i techniczny projektu doświadczenia oraz jego działający model.
  3. W konkursie mogą uczestniczyć także te osoby i zespoły, które posiadają pomysł na doświadczenie pokazowe lecz nie dysponują odpowiednimi elementami wyposażenia we własnej pracowni. W takiej sytuacji organizatorzy konkursu proponują skorzystanie ze zbiorów demonstracyjnych Instytutu Fizyki UJ i Akademii Górniczo-Hutniczej, pod warunkiem odpowiednio wczesnego przesłania projektu doświadczenia do wstępnej eliminacji (patrz punkt 7 regulaminu).
  4. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub zespoły np. wykladowca i demonstrator lub nauczyciel i uczniowie. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. nie ma żadnych ograniczeń uczestnictwa związanych np. z wiekiem lub wykształceniem. Szczególnie zachęcamy do zgłaszania projektów demonstracji nadających się dla szkol podstawowych.
  5. W fazie eliminacji Komisja Konkursowa będzie oceniać projekty na podstawie ich opisu. Zwracamy szczególna uwagę uczestników konkursu na ten punkt regulaminu, ponieważ brak precyzji i jasności opisu może zadecydować o niepowodzeniu skądinąd dobrego i oryginalnego pomysłu.
  6. W finale konkursu uczestnicy będą musieli zademonstrować przed Komisja przebieg doświadczenia. Pokazy będą miały miejsce w Instytucie Fizyki UJ. Organizatorzy konkursu zapewniają standardowe wyposażenie laboratoryjne (zasilanie prądem stałym i zmiennym, gaz, sprężone powietrze, szkło laboratoryjne, itp.). Dla uczestników finału istnieje możliwość skorzystania z niestandardowego a trudnego do transportu wyposażenia (np. ciekłe gazy, lasery) po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami konkursu.
  7. Projekty konkursowe należy zgłaszać do 30 czerwca 1996 roku. Opis projektu w formie maszynopisu o objętości do 5 stron zadrukowanych jednostronnie z podwojna interlinia należy przesłać na adres: Oddział Krakowski PTF, Instytut Fizyki UJ, Reymonta 4, 30-059 Kraków. Jeżeli uczestnik konkursu chciałby skorzystać z pomocy organizatorów przy kompletowaniu zestawu doświadczalnego, projekt musiałby zostać przesłany na adres Komisji najpóźniej do 1 czerwca 1996 r. z zaznaczeniem brakujących elementów demonstracji. W takim przypadku Komisja zawiadomi autorów interesujących projektów o możliwościach jakimi dysponuje zaplecze techniczne UJ i AGH i ustali termin prowadzenia prac nad demonstracja.
  8. Przegląd doświadczeń zakwalifikowanych do finału konkursu odbędzie się w ciągu września 1996 roku. Komisja zawiadomi każdego z uczestników finału o terminie prezentacji.
  9. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi na początku października 1996 r. Przewiduje się przyznanie trzech nagród w wysokości 800, 500 i 300 PLN. Ogłoszenie wyników połączone z prezentacja nagrodzonych projektów nastąpi na specjalnym Krakowskim Konwersatorium Fizycznym Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawanym przez Instytut Fizyki UJ czasopismie uczniów i nauczycieli fizyki FOTON.

Jury


Władysław Błasiak WFiI WSP, Kraków
Wojciech Gawlik -- przewodniczący IF UJ & OK PTF
Zofia Gołąb-Meyer IF UJ & SN PTF
Andrzej Hrynkiewicz IF UJ i IFJ Kraków
Józef Mościcki IF UJ
Wiesław Mroszczyk WOM, Kraków
Michał Praszałowicz IF UJ
Kazimierz Przewłocki WFiTJ AGH
Franciszek Siudak IF UJ
Krzysztof Sokalski IF UJ
Krzysztof Tomala IF UJ
Bronisław Zajączkowski IF Politechniki Krakowskiej

Wyniki


I NAGRODA

II NAGRODA

III NAGRODA

IV NAGRODA

V NAGRODA

WYRÓŻNIENIA (trzy równorzędne)Na podstawie materiałów nadesłanych przez W.Gawlika i A.Ziębe
© 1999-2002 OK PTF * Kodowanie: ISO-8859-2 * Ostatnia modyfikacja: 2003-12-02, K. Malarz * Komentarze: ptf@agh.edu.pl