IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA DOŚWIADCZENIE POKAZOWE Z FIZYKI

Kraków, wrzesień 2002

[1996] [1998] [2000] [2002] [2004] [2006]

Prezentacje doświadczeń zakwalifikowanych do finału Konkursu rozpoczną się 26 września o godzinie 9:00 w sali A Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (ul. Reymonta 19).

Tego samego dnia o godzinie 17:15 w czasie Krakowskiego Konwersatorium Fizycznego (sala 055, Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4) odbędzie się prezentacja najlepszych prac oraz ogłoszenie wyników.

Pokazy konkursowe są otwarte dla publiczności. Zapraszamy!


Pokazowe doświadczenia – zwane inaczej demonstracjami – stanowią jeden z filarów dobrego kształcenia w zakresie fizyki na każdym poziomie nauczania. Celem ogłaszanego konkursu jest wydobycie na światło dzienne często niedocenianych mistrzów demonstracji fizycznej, poszukiwanie nowych talentów i popularyzacja najlepszych pomysłów, które mogłyby trafić do szkół i sal wykładowych. Do udziału w nim zapraszamy zawodowców i amatorów, pracowników szkół wyższych, studentów, nauczycieli i uczniów.

IV Ogólnopolski Konkurs na Pokazowe Doświadczenie z Fizyki organizuje Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego przy współudziale Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Konkurs jest organizowany w Krakowie od 1996 roku. Zgłoszenia prosimy kierować pocztą pod adresem:

dr Marek Gołąb,
Oddział Krakowski PTF & Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków,
względnie pocztą elektroniczną na adres ufmgolab@cyf-kr.edu.pl do dnia 27 maja 2002 roku. Bieżące informacje dotyczące konkursu oraz pełny tekst regulaminu dostępne są na stronach WWW Oddziału Krakowskiego PTF (http://www.ptf.agh.edu.pl/konkurs/).

Regulamin


 1. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane doświadczenia pokazowe z fizyki możliwe do wykonania w sali wykładowej lub klasie szkolnej. Konkurs dotyczy doświadczeń nowych, można też zaproponować nowy sposób prezentacji zjawisk należących do kanonu demonstracji fizycznych.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy. Udział w konkursie może być indywidualny lub zespołowy.
 3. Łączny czas na wykonanie doświadczenia oraz na omówienie demonstrowanego zjawiska nie może przekraczać 10 min.
 4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać opis fizyczny i techniczny projektu doświadczenia (nie więcej niż dwie strony A4). Zalecane jest dołączenie fotografii zestawu doświadczalnego. Można zgłosić dowolną liczbę doświadczeń.
 5. Projekty konkursowe należy zgłaszać do 27 maja 2002 roku. Opis doświadczenia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  dr Marek Gołąb,
  Oddział Krakowski PTF & Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków,
  lub pocztą elektroniczną ufmgolab@cyf-kr.edu.pl. W przypadku prac zespołowych prosimy o wskazanie osoby do której należy kierować korespondencję (preferujemy dalszą korespondencję z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
 6. Jury Konkursu kwalifikuje nadesłane projekty do finału na podstawie ich opisu. Zwracamy uwagę uczestników konkursu na ten punkt regulaminu, ponieważ brak precyzji i jasności opisu może zadecydować o niepowodzeniu dobrego i oryginalnego pomysłu.
 7. Przegląd doświadczeń zakwalifikowanych do finału konkursu odbędzie się we wrześniu 2002 roku. Komisja zawiadomi każdego z uczestników finału o terminie prezentacji do 31 lipca 2002 roku. Do publicznej wiadomości zostaną podane wyłącznie tytuły prac zakwalifikowanych do finału (na stronach WWW Konkursu ).
 8. W finale konkursu uczestnicy prezentują przed Jury doświadczenia zgłoszone do konkursu. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają z własnym sprzętem. Organizatorzy konkursu zapewniają standardowe wyposażenie laboratoryjne (zasilanie prądem stałym i zmiennym, gaz, sprężone powietrze, szkło laboratoryjne itp.). Po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami konkursu istnieje możliwość skorzystania z niestandardowego, a trudnego do transportu wyposażenia (np. ciekłe gazy, lasery).
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2002. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych za zajęcie I, II, III miejsca. (Jury może rozdzielić nagrody w inny sposób). Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane publicznie na specjalnym Konwersatorium PTF, w czasie trwania którego zostanie przyznana nagroda publiczności. Opisy nagrodzonych doświadczeń pokazowych zostaną opublikowane w wydawanym przez Instytut Fizyki UJ czasopiśmie dla uczniów i nauczycieli fizyki FOTON.
 10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich dowolne, z zachowaniem praw autorskich, niekomercyjne wykorzystanie przez organizatorów konkursu.
 11. Jury Konkursu jest powoływane przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTF. Decyzje Jury są ostateczne.
 12. Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg na dwie noce.

Jury


Władysław BłasiakAP Kraków
Marek Gołąb -- sekretarzZOK PTF & IF UJ Kraków
Zbigniew KąkolWFiTJ AGH Kraków
Reinhard Kulessa -- przewodniczącyZOK PTF & IF UJ Kraków
Andrzej KurowskiGimnazjum nr 34 Kraków
Wojciech KwiatekIFJ Kraków
Wojciech NawrocikUAM Poznań
Tadeusz SkośkiewiczPAN Warszawa
Mirosław TrociukZG PTF & II LO Włodawa
Józefina TurłoUMK Toruń
Urszula Woźnikowska-BezakKPiPF PTF & Pałac Młodzieży Katowice
Andrzej ZiębaZOK PTF & WFiTJ AGH Kraków

Sponsorzy konkursuPrace zgłoszone na konkurs


Na IV edycję Konkursu zgłoszono czterdzieści jeden prac, między innymi: zaś do finału Jury zakwalifikowało:


Wyniki


I NAGRODA (przyznano dwie równorzędne)

III NAGRODA

WYRÓŻNIENIA (przyznano trzy równorzędne)

NAGRODA PUBLICZNOŚCI© 1999-2002 OK PTF * Kodowanie: ISO-8859-2 * Ostatnia modyfikacja: 2002-11-25, K. Malarz * Komentarze: ptf@agh.edu.pl