VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA DOŚWIADCZENIE POKAZOWE Z FIZYKI

Kraków, wrzesień 2006

Pokazowe doświadczenia stanowią jeden z filarów dobrego kształcenia w zakresie fizyki na każdym poziomie nauczania. Twórców takich demonstracji, od ucznia gimnazjum do profesora uniwersytetu, zapraszamy do konkursu, organizowanego przez

przy współudziale

W ocenie projektów liczyć się będzie nowatorstwo pomysłu, wartość dydaktyczna i sposób wykonania.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 20 czerwca 2006.

Finał Konkursu odbędzie się w Krakowie 28 września, w czasie trwania Jarmarku Fizycznego 2006.


transmisja "na żywo" z audytorium im Prof. L. Jurkiewicza Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH


[Regulamin] [Informacje bieżące] [Zgłoszone prace i finaliści] [Wyniki] [Do pobrania]


Poprzednie edycje konkursu

[1996] [1998] [2000] [2002] [2004]


Regulamin


 1. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane doświadczenia pokazowe z fizyki możliwe do wykonania w sali wykładowej lub klasie szkolnej. Łączny czas na wykonanie doświadczenia oraz na omówienie demonstrowanego zjawiska wynosi 15 min. Konkurs dotyczy doświadczeń nowych, można też zaproponować nowy sposób prezentacji efektów należących do kanonu demonstracji fizycznych, bądź pokazać zjawiska rzadko prezentowane w salach szkolnych i wykładowych.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy. Udział w konkursie może być indywidualny lub zespołowy.
 3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać opis fizyczny i techniczny projektu doświadczenia (nie więcej niż dwie strony A4). Brak precyzji i jasności opisu może zadecydować o niepowodzeniu dobrego i oryginalnego pomysłu; zalecane jest dołączenie fotografii zestawu doświadczalnego. Można zgłosić dowolną liczbę doświadczeń.
 4. Projekty konkursowe należy zgłaszać do 20 czerwca 2006 r na adres:
  Prof. dr hab. Andrzej Zięba
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  lub pocztą elektroniczną zieba@novell.ftj.agh.edu.pl. W przypadku prac zespołowych prosimy o wskazanie osoby, do której należy kierować korespondencję (preferujemy dalszą korespondencję z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
 5. Jury Konkursu kwalifikuje nadesłane projekty do finału konkursu na podstawie ich opisu. Komisja zawiadomi każdego z uczestników finału do dnia 31 lipca 2006; rezultaty kwalifikacji i wiadomości bieżące dotyczące Konkursu będą prezentowane na stronie http://www.ptf.agh.edu.pl/konkurs/.
 6. Finał Konkursu odbędzie się 28 września 2006 w Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, podczas trwania Jarmarku Fizycznego Kraków 2006. Uczestnicy finału przyjeżdżają z własnym sprzętem. Po uzgodnieniu z organizatorami można skorzystać z trudnego do transportu wyposażenia (zasilanie prądem stałym i zmiennym, sprężone powietrze, ciekły azot, szkło laboratoryjne, etc.). Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg na dwie noce.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu następuje na podstawie punktowej oceny przez członków Jury. W ocenie projektów liczyć się będzie nowatorstwo pomysłu, wartość dydaktyczna i sposób wykonania. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych i/lub rzeczowych za zajęcie I, II, III miejsca. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane publicznie na specjalnym Krakowskim Konwersatorium Fizycznym PTF, w czasie którego zostanie przyznana Nagroda Publiczności.
 8. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich dowolne, z zachowaniem praw autorskich, niekomercyjne wykorzystanie przez organizatorów konkursu. Opisy nagrodzonych doświadczeń pokazowych zostaną opublikowane w wydawanym przez Instytut Fizyki UJ czasopiśmie dla uczniów i nauczycieli fizyki FOTON.
 9. Jury Konkursu powołuje Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Decyzje Jury są ostateczne.

Informacje bieżące


Prezentacje doświadczeń zakwalifikowanych do finału Konkursu rozpoczną się 28 września 2006 o godzinie 9:15 w sali A Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (ul. Reymonta 19). Na każdą z prezentacji konkursowych organizatorzy przewidzieli 15 minut.

Tego samego dnia o godzinie 17:15 w czasie Krakowskiego Konwersatorium Fizycznego odbędzie się prezentacja najlepszych prac oraz ogłoszenie wyników.

Pokazy konkursowe są otwarte dla publiczności.
Pokazom i finałowi będzie towarzyszyć transmisja internetowa.
ZAPRASZAMY!!!


Jury


Jury Konkursu w składzie: powołał ZOK PTF.

Prace zgłoszone na konkurs


Na VI edycję Konkursu zgłoszono 39 prac:
 1. Zasada zachowania pędu
 2. Ogniskowanie promieni Słonecznych przy pomocy zwierciadła kulistego
 3. Złudzenia optyczne
 4. Mikroskop kroplowy
 5. Radio "okopowe"
 6. Ognisko na pustyni lodowej
 7. Lewitron magnetyczny - efekt Halla
 8. Lewitron magnetyczny - prądy Foucaulta
 9. Lewitron magnetyczny - diamagnetyzm
 10. Akcelerator magnetyczny 1
 11. Akcelerator magnetyczny 2
 12. Czy sposób oczyszczania Meksyku sprawdzi się w warunkach laboratoryjnych?
 13. Niewidzialna siła
 14. Gaśnica śniegowa
 15. Koncentryczne kopuły
 16. Woda i ciepło
 17. Zużywanie powietrza
 18. Działko magnetyczne
 19. Generator Marxa
 20. Dzwoneczki Franklina
 21. Animacje krystalizacji powierzchni z węgla i konfiguracji ich elektronów
 22. Ruch laminarny
 23. Kolorowa spirala w roztworze wodnym cukru - skręcenie płaszczyzny polaryzacji w roztworach optycznie czynnych
 24. Zjawisko załamania się światła
 25. Sztuczki młodych Einsteinów
 26. Przewodność elektryczna szkła w podwyższonych temperaturach
 27. Wykazanie istnienia pola elektrycznego
 28. Demonstracja kierunku przepływu prądu
 29. Wykazanie istnienia fali mechanicznej - podłużnej
 30. Wyznaczanie środka masy
 31. Przyrząd do pomiaru rozszerzalności metali
 32. Węzeł wodny
 33. Pływanie ciał
 34. Moneta w wodzie
 35. Drabina Jacoba
 36. Działo magnetyczne
 37. Wzajemne oddziaływanie na siebie pól magnetycznych - "Działo Gaussa"
 38. Maglev - lewitacja magnetyczna
 39. Zimny wrzątek
zaś do finału Jury zakwalifikowało: oraz do specjalnego pokazu poza konkursem zaproszono:

Wyniki


I NAGRODA

II NAGRODA

III NAGRODA (przyznano dwie równorzędne)

WYRÓŻNIENIE

NAGRODA PUBLICZNOŚCI


Do pobrania


wstępna informacja o VI. edycji konkursu
regulamin VI. edycji konkursu© 2005-2007 OK PTF * Kodowanie: ISO-8859-2 * Ostatnia modyfikacja: 2007-03-13, M.Wołoszyn * Komentarze: ptf@agh.edu.pl