XL ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH
6-11 września 2009, Kraków

Środa: 9 września
Sesje specjalistyczne S-3

S-3.1 Fizyka ciała stałego
"Aula Średnia A" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Andrzej Szytuła (UJ)
15:30-16:00 Andrzej Michał Oleś (UJ)
Splątanie kwantowe w układach silnie skorelowanych elektronów
16:00-16:30 Maciej Sawicki (IF PAN)
Elektryczne sterowanie magnetyzmem rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych
16:30-17:00 Tomasz Goworek (UMCS)
Porozymetria pozytonowa
17:00-17:30 Krystian Roleder (UŚ)
Ferroelektryki po raz pierwszy, ferroelektryki po raz drugi, ferroelektryki po raz…?
S-3.2 Fizyka miękkiej materii
"Aula Seminaryjna" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Maria Massalska-Arodź (IFJ PAN)
15:30-16:00 Stanisław Urban (UJ)
Ciśnieniowe badania ciekłych kryształów
16:00-16:30 Henryk Drozdowski (UAM)
Badania struktury cieczy i ciał amorficznych – obecny stan badań i perspektywy rozwoju
16.30-17.00 Jakub Rysz (UJ)
Samo-organizacja w trakcie deponowana warstw mieszanin polimerów funkcjonalnych i jej zastosowania w elektronice i biotechnologii
17.00-17.30 Wojciech Łużny (AGH)
Separacja faz w cienkich wieloskładnikowych warstwach polimerów sprzężonych i jej wykorzystanie w plastikowej elektronice
17.30-18.00 Arkadiusz Ptak (PP)
Nanoadhezja
S-3.3 Optyka, zimne atomy, fizyka atomowa i molekularna
"Sala Konferencyjna" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Tomasz Dohnalik (UJ)
15.30-16.15 Bolesław Kozankiewicz (IF PAN)
Optyczna detekcja i spektroskopia pojedynczych cząsteczek
16.15-17.00 Roman Ciuryło (UMK)
Kształty linii widmowych w spektroskopii strat we wnęce
17:00-17:15 przerwa kawowa
17.15-17.30 Zbigniew Jędrzejewski Szmek (UW)
Interpretacja widm molekularnych (31Πu, 41Πu) ← X1+g cząsteczki Li2 i zaburzeń elektrostatycznych stanów Πu
17.30-17.45 Tadeusz Stacewicz (UW)
Spektroskopia strat we wnęce optycznej w zastosowaniu do wykrywania materii śladowej
17:45-18:30 sesja plakatowa
S-3.4 Fizyka jądrowa, struktura hadronów, zderzenia ciężkich jonów
"Aula Średnia B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Jan Styczeń (IFJ PAN)
15:30-16:10 Witold Męczyński (IFJ PAN)
Ekstremalne kształty jąder atomowych w pomiarach spektroskopowych
16:10-16:50 Stanisław Kistryn (UJ)
Dynamika oddziaływania w układzie kilku nukleonów
16:50-17:10 przerwa kawowa
17:10-17:50 Zenon Janas (UW)
Rozpad dwuprotonowy – promieniotwórczość na granicy świata nuklidów
17:50-18:30 Antoni Szczurek (IFJ PAN)
Procesy ekskluzywnej produkcji mezonów w obszarze wysokich energii
S-3.6 Fizyka oddziaływań elementarnych, astrofizyka, historia wczesnego wszechświata
"Sala Wystawowa B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Grzegorz Wrochna (IPJ Otwock-Świerk)
15:30-16:00 Michał Turała (IFJ PAN)
LHC status, maszyna i detektory
16:00-16:30 Barbara Wosiek (IFJ PAN)
LHC – fizyka: pierwszy dzień, tydzień, miesiąc!
16:30-17:00 Roman Juszkiewicz (CAMK & UZG)
WMAP, Planck
17:00-17:30 Edward Malec (UJ)
Ciemna energia
17:30-18:00 Mariusz P. Dąbrowski (USz)
Ciemna energia z czasowych i przestrzennych osobliwości ciśnienia
18:00-18:30 Tomasz Bulik (CAMK)
Fale grawitacyjne, VIRGO, LIGO
S-3.7 Fizyka plazmy: Fizyka plazmy w kosmosie oraz dyskusja panelowa
"Aula Duża B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Zbigniew Kłos (CBK PAN)
15:30-15:50 Hanna Rothkaehl (CBK PAN)
Polskie badania plazmy okołoziemskiej
15:50-16:10 Kazimierz Turzyniecki (PW)
Poprzeczny efekt Dopplera w teorii klasycznej
16:10-16:30 Tadeusz Wibig (UŁ)
Odkrywanie końca widma promieniowania kosmicznego w aspekcie niefizycznym
16:30-16:50 Henryk Drozdowski (UAM)
Kwantowe powstanie Wszechświata
16:50-17:00 przerwa kawowa
17:00-17:15 Andrzej Gałkowski (IFPiLM)
Perspektywy syntezy termojądrowej z magnetycznym utrzymaniem plazmy
17:15-17:35 Jerzy Wołowski (IFPiLM)
Laserowa synteza termojądrowa z szybkim zapłonem
17:35-17:55 Marek Rabiński (IPJ)
Fizyka i inżynieria plazmy w Instytucie Problemów Jądrowych
17:55-18:30 Zbigniew Kłos (CBK PAN), Marek Rabiński (IPJ), Jerzy Wołowski (IFPiLM)
Perspektyw fizyki plazmy i badań termojądrowych – dyskusja panelowa
N-3 Sesja nauczycielsko/dydaktyczna
"Aula Duża B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Małgorzata Wysocka-Kunisz
11:30-13:30 Wykłady popularne dla uczniów i nauczycieli oraz pokazy doświadczeń fizycznych. Konieczne jest zgłaszanie grup młodzieży - tel.: 012 6635563 w godzinach od 09:00-15:00 lub e-mailem foton@th.if.uj.edu.pl.
11:30-12:20 Jerzy Zachorowski (UJ)
Dokładny pomiar czasu – zegary atomowe
12:30-13:30 Bogan Idzikowski (IFM PAN)
Łamanie prawa grawitacji
S-3.9 Sesja nauczycielsko/dydaktyczna
"Aula Mała" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Jerzy Lackowski (UJ)
15:00-16:30
O co chodzi w tej reformie – dyskusja panelowa – Hyde Park